Ober-Grafendorf


IM002749.html IM002750.html IM002751.html Cestou do Ober-Garafendorfu:
Traktor Porche
IM002752.html IM002753.html IM002754.html  
IM002755.html IM002756.html IM002757.html Fungujúci parný valec z r. 1906
IM002758.html IM002759.html IM002760.html Výhrevňa v Ober-Grafendorfe
výstava lokomotív
IM002761.html IM002762.html IM002763.html  
IM002764.html IM002765.html IM002766.html  
IM002767.html IM002768.html IM002769.html v dielni
IM002772.html IM002773.html IM002774.html  
IM002775.html IM002776.html IM002785.html  
IM002786.html IM002787.html IM002788.html Zišla sa tu aj veľká skupina
historických vozidiel
autá, traktory, motorky
IM002789.html IM002790.html IM002791.html Traktor Zetor
IM002792.html IM002793.html IM002794.html vyhliadkový vlak