Railnet

Počet zobrazených článkov: 48 (z celkom 48 nájdených)

Výročná správa OZ Railnet za rok 2020
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 12.02.2021)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2020 vo formáte PDF tu VyrSprava2020.pdf


Výročná správa OZ Railnet za rok 2019
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 13.03.2020)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2019 vo formáte PDF tu VyrSprava2019.pdf


Zápisnica z Valného zhromaždenia 12.10.2019
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 18.10.2019)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2018
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 25.03.2019)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2018 vo formáte PDF tu VyrSprava2018.pdf


Zelinárska kampaň 2017
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 10.02.2019)

Skladové zásoby modelárskeho materiálu pre členov združenia Railnet.

Uvedené ceny sú len pre informáciu, aká bola nákupná cena materiálu za 1ks tovaru. 

Stav k 10.2.2019

Aktuálny stav Google tabuľka 


Zápisnica z Valného zhromaždenia 13.10.2018
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 28.10.2018)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2017
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 25.03.2018)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2017 vo formáte PDF tu VyrSprava2017aa.pdf


PF2018
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 28.12.2017)


Nové stanovy OZ Railnet
(Redakcia, OZ Railnet, 28.11.2017)

Máme nové stanovy, schválené min. vnútra dňa 13.11.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-46750-1

IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924

 Stanovy PDF


Zápisnica z Valného zhromaždenia 14.10.2017
(Redakcia, OZ Railnet, 05.11.2017)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2016
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 25.01.2017)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA


OZ RAILNET - členovia a komunikácia
(Redakcia, OZ Railnet, 11.01.2017)

TENTO ZOZNAM JE VIDITEĽNÝ LEN PRE PRIHLÁSENÝCH POUŽÍVATEĽOV S ÚROVŇOU "OZ RAILNET".

 1. Zoznam členov.
 2. Určenie variabilného symbolu (VS) pri platbe.
 3. Zoznam a použitie emailových konferencií OZ.

Zápisnica z Valného zhromaždenia 15.10.2016
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 21.11.2016)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Stredná odborná škola, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas: 15.10.2016 o 17:20 hod.
Zapisovateľ: Ing. Daniel Martanovič
Overovateľ: Ing. Peter Harmady
 
 
Program:
 
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia.
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
3. Schválenie účtovnej závierky , výročnej správy o hospodárení a činnosti združenia za rok 2015.
4. Schválenie plánu činnosti na rok 2017.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2017.
6. Rôzne.
7. Záver.

Zápisnica z písomného hlasovania 11. - 18.4.2016
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 19.04.2016)

Zápisnica
z písomného hlasovania občianskeho združenia Railnet

Dátum konania: 11. – 18.4.2016
Miesto: emailová konferencia – railnetoz(at)googlegroups.com
Prítomní: viď bod II.
Predsedajúci: Boris Pecháň

Program: 
I. Úvod
II. Voľba člena predsedníctva združenia
III. Záver


Výročná správa OZ Railnet za rok 2015
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 18.02.2016)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 


OZ RAILNET - bankový účet
(Daniel Martanovič, OZ Railnet, 15.01.2016)

Ako bolo odhlasované na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Bernolákove 19.9.2015 bol založený transparentný účet občianskeho združenia vo FIO banke:

 1. Číslo účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA v SR (EUR) alebo 2700882058 / 2010 v CZ (CZK)
 2. Majiteľ účtu: Railnet

Priama linka na FIO účet je https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2700882058.

Členské príspevky sú podľa stanov splatné do 31.3. daného roku. Každý člen má pridelený unikátny variabilný symbol.


Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia
(Boris Pecháň, OZ Railnet, 01.10.2015)

 Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia konaného

dňa 26.9.2015 o 20:00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Stredná odborná škola, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Zapisovateľ: Ing. Daniel Martanovič
Overovateľ: Ing. Peter Harmady


OZ RAILNET - založenie / stanovy
(Daniel Martanovič, OZ Railnet, 13.09.2015)

Vážení kolegovia modelári,

dňa 2.9.2015 bolo zaregistrované Občianske združenie s názvom RAILNET (IČO: 48412848).

Prípravný výbor:

 • Boris Pechaň
 • Daniel Martanovič
 • Marián Paulini

Stanovy OZ Railnet sú v archíve tohto portálu voľne stiahnuteľné ako PDF scan potvrdenej listy z Ministerstva vnúra SR.

Komunikačnou emailovou adresou je klub(zavínač)railnet.sk. Pre registrovaných členov OZ bola zriadená emailová skupina railnetoz(zavínač)googlegroups.com

Na sobotu 26.9.2015 (po večeri) počas konania stretnutia TT modulov v Bernolákove 2015 je zvolané ustanovujúce valné zhromaždenie a samozrejme stretnutie členov so záujemcami o členstvo.

DanoM


Krúžok železničných modelárov v Bratislave v CVČ 3 na Hliníckej v školskom roku 2011 / 2012
(Marian , Naše krúžky, 18.09.2011)

Tak, ako vždy, aj teraz na jeseň začína naše spoločné modelovanie v Centre voľného času na Hliníckej v Bratislave


Krúžok železničných modelárov v Bratislave v CVČ 3 na Hliníckej v školskom roku 2010 / 2011
(Marian , Naše krúžky, 26.09.2010)

Prišla jeseň a tak znovu začíname krúžok železničných modelárom. Dalo by sa povedať, že všetko ako doteraz, ale malá zmena tu je... tento rok sa budeme stretávať každý PONDELOK 


Krúžok železničných modelárov - deti; CVČ Esko - Chlumeckého ulica
(Jozef Kiss, Kluby a krúžky, 19.04.2010)

V CVČ na Chlumeckého (v Bratislave) už roky pracuje krúžok železničných modelárov pre deti pod vedením dlhoročného a skúseného modelára. Tento krúžok sa trochu odlišuje od ostatných krúžkov tým, že ich primárnym cieľom nie je budovanie koľajiska alebo modulov. Začínajú inak: začínajú stavbou nákladného vozu.

 


Krúžok železničných modelárov v Bratislave v CVČ 3 na Hliníckej v školskom roku 2009 / 2010
(Marian , Naše krúžky, 13.09.2009)

Rok sa znovu s rokom stretol a tak ako tradične aj túto jeseň začíname krúžok železničných modelárom. Dalo by sa povedať, že všetko ako doteraz .... každý štvrtok. No vzhľadom na viac ako 100% nárast poplatoku pre dospelých (s ktorým ale my nič nemôžeme urobiť...) uvidíme, či bude záujem o večerné modelárčenie... 


Tvorivé dielne: KADE CHODIA VLÁČIKY...
(Marian , Kluby a krúžky, 13.02.2009)

Tvorivé dielneVýstava „Na prvej koľaji pozor!“ v Bibiane má už nejaký ten mesiac za sebou a je určite príjemné vidieť, že je o ňu stále záujem. Ale čo tak nejaké vylepšenie?
Dostali sme zadanie vymyslieť pre návštevníkov tvorivé dielne s názvom KADE CHODIA VLÁČIKY... Samozrejme nás okamžite napadla výroba diorám, lenže čo na ne okrem prírody. A tak vzniklo pár krabičkových vozidiel a k nim staničná budova. Doplnkom sú samozrejme tradičné hviezdičkové stromčeky.


Detské moduly – návod na stavbu (a zároveň cvičenie v Google SketchUp)
(Jozef Kiss, Kluby a krúžky, 16.01.2009)
detské modulyStory:
Detské modul vznikli z môjho „konfliktu“ s Pavúkom, či je lepšie deti učiť stavbe krajiny tak, že si postavia diorámu, alebo hneď „skutočný“ modul. Všetko má svoje pre a proti. Dioráma je malá, prenosná, a jej dokončenie je v „dohľadne“. Ale jazdiť – zabudnite. Klasický modul je veľký, dieťa si ho nezoberie pod pazuchu a domov. Ale na moduloch sa dá jazdiť, dá sa pripojiť do celku.

Krúžok železničných modelárov v Bratislave 2008 - 2009
(Marian , Naše krúžky, 09.09.2008)

Aj tento rok otvárame krúžok železničných modelárov pre deti, mládež a dospelých .


Návšteva modelárov v Brne
(Marian , Kluby a krúžky, 08.04.2008)
Klubov železničných modelárov je málo a tak je vítaná spolupráca z každej strany. A cezhraničná sa cení dvakrát... Takýto názor má viacero modelárov v kluboch a tak nečudo, že stačil malý podnet v podobe mailu z Brna a dohoda bola rýchla. A tak sme sa v sobotu 29.03.2008 vybrali na návštevu. Aby sme boli štýlový, tak vlakom...

Krúžok mladých železničných modelárov v CVČ Hlinícka v Bratislave 2007/2008
(Marian , Naše krúžky, 19.02.2008)

Krúžok mladých železničných modelárov beží každý štvrtok v Bratislave už dobrých pár rokov. Iba miesto pobytu sa chvíľkami mení.


Práca na večernom krúžku modelárov v CVČ Hlinícka v školskom roku 2007/2008
(Marian , Kluby a krúžky, 07.02.2008)

Ako predchádzajúce roky, aj teraz beží modelársky krúžok. Minulý rok sme pokusne natiahli prevádzkovú dobu do 21 hodiny a tento počin mal vcelku úspech. Na jeseň sme v rovnakom štvrtkovom rytme nabehli tiež (17:00 – 19:00 mladí a 19:00 – 21:00 starší). Po mesiaci sme si vymysleli, že by sme mohli mať pre starších k dispozícii viac času na prácu a tak sa starší stretávajú v utorok od 17:00 – 21:00 mladým čas a termín vo štvrtok ostal.


Papierový domček pre mierne pokročilých č. 2 - hláska, hradlo....
(Marian , Kluby a krúžky, 30.10.2007)
Túto budovu si môžete postaviť ako do stanice, tak na šíru trať. Predstavuje takmer najmenšiu železničnú služobňu.

Modelársky krúžok v školskom roku 2007/2008 v CVČ Bratislava
(Marian , Naše krúžky, 28.08.2007)

Aj tento rok sa otvára modelársky krúžok v Centre volného času na Hliníckej 3 v Bratislave III. Krúžok určený pre deti, ale aj pre dospelých.


Práca s verejnosťou a nábor nových modelárov
(Marian , Kluby a krúžky, 08.05.2007)
Na rôznych akciách pre verejnosť sme zistili, že je pekné ukázať verejnosti hotové a rozrobené modely vo vitrínach, prípadne jazdenie na modelových/modulových koľajiskách, ale po chvíli ich takáto forma prezentácie modelárstva prestáva baviť. Tí otrlejší nás zasypú aspoň otázkami, ako, čo, a čím... Menej otrlí (a hlavne tí, ktorí majú so sebou deti) po úvodnom nadšení rýchlo odchádzajú.

Papierový domček pre mierne pokročilých č. 1 - stanička na lokálnej trati podľa „normálií“ MÁV
(Marian , Kluby a krúžky, 24.04.2007)
Po vymyslených stavebniciach pre začiatočníkov Vám prinášame papierovú stavebnicu reálnej staničnej budovy, ktorú nájdete na mnohých miestach na Slovensku, alebo v Maďarsku.

Papierový domček pre začiatočníkov č. 3 vodáreň
(Marian , Kluby a krúžky, 06.04.2007)

Po továrni a staničnej budove Vám prinášame ďalšiu stavbu pre začiatočníkov.


Vagónka Ružinov alebo modelársky krúžok v CVČ ESKO
(Marian , Kluby a krúžky, 27.03.2007)
V Bratislavskom Ružinove na Chlumeckého 12 je Centrum voľného času ESKO a každú stredu sa tu schádzajú od 15:00 do 17:00 a od 17:00 do 19:00 železniční modelári.

Výroba posypu z molitanu
(Marian , Kluby a krúžky, 20.03.2007)
Molitanové posypy sú dnes zohnatelné takmer v každom modelárskom obchode, ale ak máte chuť na výrobu špecifického posypu, alebo ak potrebujete (hlavne pre deti) veľa dobrého posypu a relatívne lacno, prečo neskúsiť výrobu svojpomocne.

Pozor : Táto technológia nie je vhodná pre deti !!!


Začiatočníci a pokročilí, alebo modelársky rok na krúžku
(Marian , Kluby a krúžky, 13.03.2007)
Každý rok sa na modelársky krúžok v septembri hlásia nové deti, nový začiatočníci. Po roku učenia sa stávajú pokročilými a sami si vyberajú modelársky smer, ktorému sa chcú ďalší rok venovať. Samozrejme nie všetci, ktorí rok pracovali aby sa vypracovali na pokročilých prídu o rok znovu. Prichádza zhruba cca 10 - 20%. Tento rok chodí k nám na detský krúžok 16 mladých modelárov – na jedného vedúceho primerane...

Výstavka mladých modelárov
(Fero Kocian, Kluby a krúžky, 08.03.2007)
Čas ubehol ako voda odkedy sme zverejnili reportáž z práce detí krúžku železničných modelárov v KMŽ Hôrky. Po niekoľkých stretnutiach sa deťom podarilo svoje práce dokončiť a ako odmenu sme im zorganizovali malú prezentáciu pre rodičov a učiteľov v rámci rodičovského združenia.

Zima – najlepší čas na výrobu listnatých stromov
(Marian , Kluby a krúžky, 06.03.2007)
Listnaté stromy je možné vyrobiť rôznymi metódami. Tu je popis tých, ktoré sme odskúšali. Stavebný postup zvládajú modelári od 6 do XX rokov. Výsledky sú úmerné veku, trpezlivosti a schopnosti vydržať pri práci...

Papierový domček pre začiatočníkov č. 2 – Stanička
(Marian , Kluby a krúžky, 20.02.2007)
Táto stavebnica je určená pre začiatočníkov a je ju možné použiť pre nekomerčné účely. Pri zachovaní autora a zdroja je ju možné poskytnúť za výrobné náklady pre deti a mládež na krúžkoch a iných voľno časových aktivitách. Prípadné komerčné využitie treba dohodnúť s autorom. Stavebnica vznikla v občianskom združení pre podporu vedúcich záujmových krúžkov YODA.

Pracovné stretnutia neformálneho modulárskeho zoskupenia...
(Marian , Kluby a krúžky, 13.02.2007)
Neviem, čo Vás poháňa do práce na modelovej železnici, ale nás určite termíny spoločných prezentačných – jazdiacich stretnutí. S približujúcim sa najbližším termínom narastá množstvo odvedenej práce na moduloch a zväčša pred odchodom na stretnutie sa obetuje spánok poslednej noci. Avšak zistili sme, že ak začneme pracovať spoločne, tak sa práce urobí viac a ešte je to aj príjemnejšie.

Ihličnaté stromy - úprava lacnejších priemyselne vyrábaných.
(Marian , Kluby a krúžky, 06.02.2007)

Priemyselne vyrábané ihličnaté stromy sú vo viacerých cenových kategóriách. V tej prvej sú výborne vyzerajúce stromy a ich cena sa pohybuje od cca 400 Sk/ks a potom rôzne plastikové výlisky, ktoré majú zväčša vzhľad plastu a ich cena je rádovo 20 Sk/ks. No s malou pomocou aj tieto stromčeky môžu vyzerať celkom dobre


Výroba (farbenie) posypu z drevených pilín.
(Marian , Kluby a krúžky, 09.01.2007)

Možno sa viacerým z Vás môže zdať, tak ako aj mne donedávna, že používať posypy z pilín je už dávno prekonaná vec. Jediný dôvod na používanie pilín pre mňa bol fakt, že pilinový posyp bol lacný a ľahko dostupný materiál pre začiatočníkov. Ale ako sme zistili, v mnohých prípadoch majú aj piliny svoje opodstatnenie.


Papierový domček pre začiatočníkov č.1 - Zlieváreň/Továreň
(Marian , Kluby a krúžky, 26.12.2006)

Táto stavebnica je určená pre začiatočníkov a je ju možné použiť pre nekomerčné účely. Pri zachovaní autora a zdroja je ju možné poskytnúť za výrobné náklady pre deti a mládež na krúžkoch a iných voľno časových aktivitách. Prípadné komerčné využitie treba dohodnúť s autorom. Stavebnica vznikla v občianskom združení pre podporu vedúcich záujmových krúžkov YODA.


Výroba ihličnatých stromčekov.
(Marian , Kluby a krúžky, 12.12.2006)

Touto technológiou vítame nových nádejných modelárov. Dá sa povedať, že ak nový modelár zvládne túto prácu, tak má dostatok trpezlivosti na ďalšie modelárčenie. Prácu zvládajú takmer už škôlkari, ktorí vedia strihať nožničkami...

Pre začínajúcich modelárov tu platí :"Za málo peňazí veľa muziky." No aj keď je táto technológia veľmi stará vyrobené ihličnaté stromy vyzerajú pri troche trpezlivosti celkom dobre.


Krúžok železničných modelárov v Hôrkach
(Redakcia, Kluby a krúžky, 08.11.2006)
Ako jedna z činností KMŽ Hôrky je vedenie detí v krúžku železničných modelárov v stredisku žiackej a záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Hôrky. Prinášame malú ukážku z práce v krúžku, ktorý začal fungovať po skončení akcie vo Hôrkach, viď reportáž Hôrky 2006

Stavba diorámy
(Marian , Kluby a krúžky, 07.11.2006)

Diorámu staviame so začiatočníkmi už pár rokov z viacerých príčin:

 1. Dioráma je zoskupením všetkých dielčích technológií, ktoré v priebehu roka začiatočník robí v jeden celok, ktorý sa doma pekne vyníma a ktorý oceňujú aj rodičia,
 2. Je to príprava na stavbu koľajiska (alebo mudulu),
 3. Začiatočník si pri stavbe začína uvedomovať zasadenie železnice do prostredia.

Ako začať – založiť si krúžok
(Marian , Naše krúžky, 31.10.2006)

Nedávno som dostal zaujímavú otázku: Koľko tisíc korún potrebujem, aby som mohol založiť a viesť železničný modelársky krúžok. Je to zaujímavá otázka, lebo určite každého vedúceho napadne zoznam náradia, ktoré používajú, alebo ktoré by radi používali na krúžku. Následne hlavou prebehnú cifry a ....


Vedenie detí
(Marian , Kluby a krúžky, 23.10.2006)
Pred dvadsiatimi rokmi bolo modelárskych klubov a krúžkov skoro ako húb po daždi. No s prechodom od socializmu na trhové hospodárstvo sa detské krúžky pomaly, ale isto rozpadávali. Dnes je možné detské kluby (krúžky) železničných modelárov spočítať takmer na prstoch jednej ruky. Sú detské krúžky nepotrebné? Vyriešil všemocný trh dopyt, ponukou, alebo nie? Potrebujú vôbec modelári detské kluby?