Railnet

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 15 nájdených)

Zelinárska kampaň 2017
(Boris , OZ Railnet, 10.02.2019)

Skladové zásoby modelárskeho materiálu pre členov združenia Railnet.

Uvedené ceny sú len pre informáciu, aká bola nákupná cena materiálu za 1ks tovaru. 

Stav k 10.2.2019

Aktuálny stav Google tabuľka Zápisnica z Valného zhromaždenia 13.10.2018
(Boris , OZ Railnet, 28.10.2018)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2017
(Boris , OZ Railnet, 25.03.2018)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48412848 DIČ: 2120184924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 

Výročná správa za rok 2017 vo formáte PDF tu VyrSprava2017aa.pdf


PF2018
(Boris , OZ Railnet, 28.12.2017)


Nové stanovy OZ Railnet
(Redakcia, OZ Railnet, 28.11.2017)

Máme nové stanovy, schválené min. vnútra dňa 13.11.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-46750-1

IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924

 Stanovy PDF


Zápisnica z Valného zhromaždenia 14.10.2017
(Redakcia, OZ Railnet, 05.11.2017)

Zápisnica z Valného zhromaždenia vo formáte PDF TU 


Výročná správa OZ Railnet za rok 2016
(Boris , OZ Railnet, 25.01.2017)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA


OZ RAILNET - členovia a komunikácia
(Redakcia, OZ Railnet, 11.01.2017)

TENTO ZOZNAM JE VIDITEĽNÝ LEN PRE PRIHLÁSENÝCH POUŽÍVATEĽOV S ÚROVŇOU "OZ RAILNET".

  1. Zoznam členov.
  2. Určenie variabilného symbolu (VS) pri platbe.
  3. Zoznam a použitie emailových konferencií OZ.

Zápisnica z Valného zhromaždenia 15.10.2016
(Boris , OZ Railnet, 21.11.2016)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Stredná odborná škola, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Dátum a čas: 15.10.2016 o 17:20 hod.
Zapisovateľ: Ing. Daniel Martanovič
Overovateľ: Ing. Peter Harmady
 
 
Program:
 
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia.
2. Schválenie programu Valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
3. Schválenie účtovnej závierky , výročnej správy o hospodárení a činnosti združenia za rok 2015.
4. Schválenie plánu činnosti na rok 2017.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2017.
6. Rôzne.
7. Záver.

Zápisnica z písomného hlasovania 11. - 18.4.2016
(Boris , OZ Railnet, 19.04.2016)

Zápisnica
z písomného hlasovania občianskeho združenia Railnet

Dátum konania: 11. – 18.4.2016
Miesto: emailová konferencia – railnetoz(at)googlegroups.com
Prítomní: viď bod II.
Predsedajúci: Boris Pecháň

Program: 
I. Úvod
II. Voľba člena predsedníctva združenia
III. Záver


Výročná správa OZ Railnet za rok 2015
(Boris , OZ Railnet, 18.02.2016)

Názov občianskeho združenia: Railnet
Právna forma: občianske združenie, IČO: 48 41 2848 DIČ: 212 018 4924
Registrácia: 2.9.2015 pod. č. MV SR: VVS/1-900/90-46750
Sídlo: Ľuda Zúbka 1192/5, 841 01 Bratislava – Dúbravka
Webová stránka:http://www.railnet.sk
e-mail: klub<zavináč>railnet<bodka>sk
Bankové spojenie:Fio banka, a.s. – číslo transparentného účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA

 


OZ RAILNET - bankový účet
(Daniel Martanovič, OZ Railnet, 15.01.2016)

Ako bolo odhlasované na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Bernolákove 19.9.2015 bol založený transparentný účet občianskeho združenia vo FIO banke:

  1. Číslo účtu: SK81 8330 0000 0027 0088 2058 / FIOZSKBA v SR (EUR) alebo 2700882058 / 2010 v CZ (CZK)
  2. Majiteľ účtu: Railnet

Priama linka na FIO účet je https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2700882058.

Členské príspevky sú podľa stanov splatné do 31.3. daného roku. Každý člen má pridelený unikátny variabilný symbol.


Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia
(Boris , OZ Railnet, 01.10.2015)

 Zápisnica z ustanovujúceho Valného zhromaždenia konaného

dňa 26.9.2015 o 20:00 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Stredná odborná škola, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Zapisovateľ: Ing. Daniel Martanovič
Overovateľ: Ing. Peter Harmady


OZ RAILNET - založenie / stanovy
(Daniel Martanovič, OZ Railnet, 13.09.2015)

Vážení kolegovia modelári,

dňa 2.9.2015 bolo zaregistrované Občianske združenie s názvom RAILNET (IČO: 48412848).

Prípravný výbor:

  • Boris Pechaň
  • Daniel Martanovič
  • Marián Paulini

Stanovy OZ Railnet sú v archíve tohto portálu voľne stiahnuteľné ako PDF scan potvrdenej listy z Ministerstva vnúra SR.

Komunikačnou emailovou adresou je klub(zavínač)railnet.sk. Pre registrovaných členov OZ bola zriadená emailová skupina railnetoz(zavínač)googlegroups.com

Na sobotu 26.9.2015 (po večeri) počas konania stretnutia TT modulov v Bernolákove 2015 je zvolané ustanovujúce valné zhromaždenie a samozrejme stretnutie členov so záujemcami o členstvo.

DanoM