Railnet

Drevená latrína so šopou na lokálnej trati - dokumentácia

Stanice | Marian , 16. 10. 2007 (11935 zhliadnutí)
nahladLatríny už z mnohých staníc zväčša bez náhrady úplne zmizli, ale aby ste si ich mohli postaviť aspoň ako model, prinášam Vám dokumentáciu. Predloha (už nepoužívaná) na zameranie a nafotenie sa nachádza v železničnej stanici Plavecké Podhradie na trati Zohor – Plavecký Mikuláš.

Konštrukcia budovy je z drevených hranolov 16 x 16 cm, krokvy a výstužné (zavetrovacie) hranoly sú 10 x 10 cm. Vonkajšie obloženie je z dosák cca 8 – 10 cm hrúbky 2 cm, ktorých škáry sú prekryté lištami šírky 4 cm a hrúbky 1,5 cm. Dvere olištovanie nemajú. Nad dverami sú vetracie rošty rovnako z líšt šírky 4 cm. Vnútorné priečky sú z neolištovaných dosák. Podlaha je betónová, na pánskej časti je do výšky 1 m stena (kantovka) omietnutá cementovou maltou ako priebežný pisoár.
Viac Vám prezradí fotodokumentácia a náčrt s rozmermi budovy. Fotografie sú z dvoch rôznych fotení. Prvé boli fotené v roku 2003 a druhé v roku 2007. Medzitým stanica hodne zarástla a spustla... Vnútorné usporiadanie záchodov vychádza z predpokladov, ako to asi mohlo byť, lebo záchody boli upravené na chliev.

šopa a záchod
Pohľad od koľají, vpravo je nakladacia rampa a vľavo staničná budova. Svetlé dosky naznačujú pôvodnú dvojicu dverí do záchodov, vľavo sú dvere do šopy na drevo a náradie.

šopa a záchod
Šikmý pohľad od koľají smerom od staničnej budovy.

šopa a záchod
Šikmý pohľad od koľají smerom od nakladacej rampy.

šopa a záchod
Šikmý pohľad od cesty zo smeru nakladacej rampy (v pozadí staničná budova) svetlé dosky vpravo je nový nepôvodný vchod.

šopa a záchod
Detail vetracích mriežok a latovania.

šopa a záchod
Kolmý pohľad od nakladacej rampy.

šopa a záchod
Kolmý pohľad (bohužiaľ oproti slnku) od staničnej budovy.

šopa a záchod
Kolmý pohľad od cesty (vľavo sú nepôvodné dvere).

šopa a záchod
Detail strechy nad šopou.

šopa a záchod
Detail strechy nad záchodmi.

šopa a záchod
Pohľad na „oddelenia“ v záchodoch, vpravo je ženská časť s nepôvodne vybúraným otvorom, vľavo je prvý mužský záchod. Druhý mužský záchod bol rozobratý a v súčasnosti slúži ako vchod.

šopa a záchod
Druhý mužský záchod.

šopa a záchod
Pisoárová stena (vľavo svetlá doska naznačuje pôvodný vchod).

šopa a záchod
Pohľad na krov nad záchodmi
(v obdĺžnikových otvoroch nad záchodmi pravdepodobne aj z vnútra boli mriežky).

šopa a záchod
Šopa vo vnútri – vpravo sú vchodové dvere.

šopa a záchod
Krov v šope – deliaca stena medzi šopou a záchodmi (vchod do šopy je vpravo).

šopa a záchod
Spodná časť deliacej steny medzi šopou a záchodmi.

šopa a záchod
Konštrukcia vnútorného rohu – vpravo deliaca stena medzi šopou a záchodmi.

šopa a záchod
Konštrukcia vonkajšieho rohu – vľavo je stena obrátená ku staničnej budove.

šopa a záchod
Vchodové dvere do šopy z vnútra, vpravo je stena obrátená ku staničnej budove.

šopa a záchod škica
Škica (nie je v mierke, všetky rozmery sú v cm) drevenej šopy s latrínami v Plaveckom Podhradí, usporiadanie záchodov vychádza z predpokladov, lebo pôvodný stav nie je známy. Konštrukcia strechy je podobná, ako na predtým uverejnenom skladisku, krokvy sú od seba 1 m a presah strechy je 50 cm.

Budovu nafotil, nakreslil, napísal a s pomocou Dana Martanoviča zameral....

Marian Pavúk Paulini

Súvisiace články:
Skladisko z dreva na lokálnej trati - dokumentácia
[Akt. známka: 0,20 / Počet hlasov: 5] -      + 

K tomuto článku nebol doposiaľ priradený žiadny komentár!

Pridať nový komentár