Railnet

Námet na vlečku a „malú“ vápenku.

Priemysel | Marian , 02. 01. 2007 (14920 zhliadnutí)

Nedávno (14.12.2006) som išiel na služobnú cestu do Banskej Bystrice, okolo Nitry bolo krásne slnečné počasie a tak som neváhal a zastavil som sa v Žiranoch. V tejto malej dedinke schovanej za Zoborom a Žibricou je pomerne malá vápenka. Vápenec z lomu si dopravuje nákladnou lanovkou a časť produktov odosielajú železnicou. Svojou veľkosťou je ideálna na malé koľajisko, alebo modul. Samozrejme, že ak nechceme robiť lanovku, môžeme dopravu vápenca riešiť dopravníkovým pásom, alebo úzkorozchodnou železničkou.

Pri návšteve ma veľmi prekvapil prístup zamestnancov firmy. Keď ma zbadali fotiť spoza plota, tak nenasledovalo frflanie čo tam „obsmŕdam“, ale pozvanie do vnútra areálu. Stačilo z vrátnice zavolať riaditeľovi firmy a o chvíľu prišiel smenový majster, ktorý ma ochotne sprevádzal. Až som ľutoval, že mám tak málo času, inak by som s ním samozrejme prebrúsil celú výrobu. Myslím, že je to ojedinelý prístup k zvedavcom nášho typu a patrí im za to vďaka.


celkový pohlad
Celkový pohľad na lom, nákladnú lanovú dráhu a vápenku v Žiranoch

cementárka
Pohľad na vápenku a časť železničnej stanice

nákres cementárky
Nákres vápenky

Vo vápenke sú 4 šachtové pece, do ktorých sa nasýpa vápenec vozíkami, ktoré vyvážajú materiál po boku pece. Do vozíkov sa kameň nakladá z výsypiek pod konečnou stanicou lanovky. Okrem vápna vyrábajú rôzne mleté frakcie vápenca. Tie nachádzajú uplatnenie najmä do mokrého a suchého odsírenia spalín tepelných elektrární. Taktiež sa používajú ako plnivo do asfaltových lepeniek, do asfaltových zmesí či ako vápenaté hnojivo hlavne pre kyslé pôdy, ale tiež ako prísada pri výrobe kŕmnych zmesí.

vozne pred cementárňou
Vozne čakajúce na odvratnej koľaji pred areálom.

Na odvoz produktov po železnici sa používajú klasické „cibuláky“ a na mletý vápenec uzatvorené Tcms a uzatvorené sypáky Faccs.

pohľad od stanice
Dielne a pece – pohľad od stanice, vpravo silá na mletý vápenec.

vstup od stanice
Vchod do areálu od stanice

lanovka pohľad od stanice
Výsypná (konečná) stanica lanovej dráhy (pohľad od stanice)

konečná stanica lanovky
Výsypná stanica pohľad z druhej strany

prázdny vozík lanovky
Nákladný vozík (smerujúci po materiál)

plný a prázdny vozík
Stretnutie plného a prázdneho vozíka

pohľad na pece a trafostanicu od lanovky
Pohľad na pece, trafostanicu z trasy lanovky

sitá nad cestou
Ochranné sitá nad cestou

vozik nad sitami
Vozíky nad sitami

uhlové obežné koleso
Uhlové obežné koleso - (mení smer pohybu o 90 stupňov)

uhlové obežné koleso pohľad z výsypky
Obežné (uhlové) koleso z druhej strany

Východ vozňa z výsypky
Východ vozňa z výsypky

výsypníky
Výsypníky

kamene vo vysypke
Detail – vysypané kamene vo výsypke

koncové obežné koleso
Koncové obežné koleso

Priestor medzi pecami a výsypkou
Priestor medzi pecami a výsypkou (dole násypníky kameňa do zavážacích vozíkov)

pece z boku
Pohľad na pece a výsypnú stanicu lanovky z parkoviska pred administratívnou budovou (na boku pecí je krásne vidieť nosný systém navážacích vozíkov)

Marian Pavúk Paulini


ďalšie fotky nájdete aj na:
http://www.hornictvi.info/techpam/zirany/zirany.htm (Lom, nákladní lanová dráha a vápenka Žirany)
http://www.vlaky.net/servis/sprava.asp?lang=1&id=1410 (Po stopách trate Zlaté Moravce – Lužianky)
http://www.calmit.sk (oficiálna stránka firmy Calmit)

[Akt. známka: 0,33 / Počet hlasov: 3] -      + 

K tomuto článku nebol doposiaľ priradený žiadny komentár!

Pridať nový komentár