Railnet

Námety na vlečky – Jedla a Figaro

Priemysel | Marian , 27. 02. 2007 (20324 zhliadnutí)
Vybudovaním Ústrednej nákladnej stanice (ÚNS) v Bratislave a útlmom výroby vo fabrikách v centre mesta (a všeobecným nezáujmom o prepravu po železnici) sa stanica Bratislava – Filiálka stala takmer opustenou. Ustal nakladaco/vykladací ruch na rampách a významný vlečkári buď svoje prevádzky presťahovali (Ferona), zanikli (BEZ, Mlyn Jedľa), alebo suroviny a výrobky vozia po ceste. Osud Filiálky je už zrátaný, koľaje z povrchu zmiznú a ustúpia zástavbe a možno iba v budúcnosti vybudovaná podzemná zastávka bude svojim menom pripomínať túto kedysi významnú stanicu... Budem sa snažiť postupne podľa schopností a možností predstaviť vlečky z tejto stanice. Mnohé z nich môžu byť dobrou predlohou na modul, či domáce koľajisko.

Na severnom zhlaví stanice sú (boli?) dve významné potravinárske firmy. Firma Figaro (ex. Stollwerck) a mlyn a pekáreň Jedla. Továrenská výroba kakaa, čokolády, cukríkov a iných cukroviniek sa v Bratislave začala v roku 1896 založením filiálneho podniku bratov Stollwerckovcov. Po druhej svetovej vojne bola fabrika znárodnená a odvtedy nesie meno Figaro. Jej výroba stále beží v pôvodných budovách, ktoré boli koncom 90 rokov modernizované. V súčasnosti sa vo firme vyrába cca 30 t čokolády denne + rôzne iné výrobky, ale železnicou sa nedopravuje nič a asi sa už ani nebude... O niečo bližšie ku stanici je (zatiaľ) mlyn a pekáreň Jedla. Neviem, kedy táto firma vznikla, avšak v roku 1928 sa spomína JEDLA, úč. spol. v Bratislave. Po vzniku Slovenského štátu bolo jej židovské vedenie tŕňom v oku vtedajšiemu vedeniu štátu a tak musela prejsť do „slovenských rúk“. Po druhej svetovej vojne bola v roku 1948 konfiškovaná, prešla do spoločnosti Mlyny a cestovinárne Piešťany n.p. a po roku 1989 bola privatizovaná. O tom, že to bola vo vojnovom období významná firma sa môžeme dočítať v dobovej tlači (Slovák 14.3.1940). Tento potravinársky komplex bol vtedy najväčším výrobcom chleba na Slovensku. Denná kapacita mlyna bola vtedy 6 vagónov pšenice, 1 vagón raži, 4 vagóny jačmeňa a 3 vagóny krúp. Pekárstvo denne napieklo 7 – 8 t chleba, 35 – 40 000 kusov pečiva a niekoľko sto kusov vianočiek. Okrem toho vtedy začali budovať výrobňu keksov. Firma s úspechom prežila roky hospodárskej krízy, druhú svetovú vojnu, socializmus, ale až tieto roky ju odrovnali – v súčasnosti sa demontuje vnútorné vybavenie a pravdepodobne onedlho zmizne z povrchu zemského a uvolní miesto nejakému biz, alebo nákupnému centru... Posun vo Figaro zabezpečovala v 80-tych rokoch T 334 a v mlyne Jedla si pristavené vozne posúvali navijakom.

nákres vlečiek
nákres oboch vlečiek

pohľad na mlyn zo stanice
pohľad na mlyn zo stanice Bratislava – Filiálka (v popredí železničný prechod Račianska - Jarošova)

vlečková koľaj do mlyna
hlavná koľaj z Ba – Filiálka do stanice Bratislava – Predmestie, vľavo vlečková koľaj do mlyna

odbočka na vlečku fy. Figaro
hlavná koľaj smer Bratislava – Predmestie a na nej odbočka na vlečku fy. Figaro ( ex. Stollwerck), vľavo mlyn Jedla

výkoľajka  zabezpečujúca vlečku Jedla
výkoľajka zabezpečujúca vlečku Jedla

výhybka pred bránou Jedla
výhybka pred bránou Jedla

Jedla – pohľad smer Bratislava - Filiálka
výhybka pred bránou mlyna Jedla – pohľad smer Bratislava - Filiálka

vstupná železničná brána do mlyna Jedla
vstupná železničná brána do mlyna Jedla

neporiadok na nakladacej rampe
zarastené koľaje a neporiadok na nakladacej rampe

dve koľajové váhy za sebou
dve koľajové váhy za sebou

nakladacia rampa
nakladacia rampa

prístrešok navijaku pre posun vozňov
prístrešok navijaku pre posun vozňov

detail navijaku pre posun vozňov
detail navijaku pre posun vozňov

vykladacia rampa (na výhybke !!!)
vykladacia rampa (na výhybke !!!)

ľavá vykladacia násypka
ľavá vykladacia násypka

pravá vykladacia násypka
pravá vykladacia násypka (foto z druhej strany)

navijak na vykladaciu mechanickú lopatu
navijak na vykladaciu mechanickú lopatu

detail navijaku (motor už chýba)
detail navijaku (motor už chýba)

výhybka za vykladacou rampou
výhybka za vykladacou rampou

kladka pre lano navijaku posunu
kladka pre lano navijaku posunu

koniec vlečky v múriku plota...
koniec vlečky v múriku plota...

mlyn od ulice
mlyn od ulice

Vlečka do fy. Figaro začína hneď vedľa mlyna Jedla

výhybka z trate
výhybka z trate Bratislava Filiálka – Bratislava Nové Mesto

vlečka do Figara ide popri plote mlyna
vlečka do Figaro ide popri plote mlyna

výkoľajka zabezpečujúca vlečku Figara
výkoľajka zabezpečujúca vlečku Figaro

vlečka do Figara ide pomerne dlho
vlečka do Figaro ide pomerne dlho popri hlavnej trate

oplotenie Figaro
oplotenie fy. Figaro a v diaľke vstupná brána

vstupná železničná brána do Figara
vstupná železničná brána do Figaro

vlečka vo Figaro
vlečka vo Figaro

historická stavba kotolne
historická stavba kotolne

za kotolňou sa vlečka rozvetvuje
za kotolňou sa vlečka rozvetvuje

nakladacia rampa z výroby
nakladacia rampa z výroby (bohužiaľ tu vozne už neuvidíte)

nakladacia rampa z blízka
nakladacia rampa z blízka

za nakladacou rampou je druhá výhybka...
za nakladacou rampou je druhá výhybka...

ktorou sa dostaneme na výťažnú koľaj
...ktorou sa dostaneme na výťažnú koľaj – v osemdesiatych rokoch tu stávala rosnička - T 334 (ale Slavo vraví, že sa určite mýlim, lebo to bola T 211..., asi má pravdu, lebo neďaleko býval a ja si to asi pletiem s Palmou...) – namiesto parkoviska vpravo tu ešte začiatkom osemdesiatych rokov stála budova s bytmi pre zamestnancov Figaro

pôvodné byty zamestnancov Figaro
pôvodné byty zamestnancov Figaro z cca 1918

nástupisko bývalej zastávky
nástupisko bývalej zastávky Bratislava – Slovany pri plote Figaro (pohľad smer Ba – Filiálka)

železničný prejazd
pohľad z nástupiska na druhú stranu na železničný prejazd na Riazanskej ulici

pohľad na výrobnú budovu Figaro
pohľad na výrobnú budovu Figaro z Račianskej ulice – budova je po rekonštrukcii, pôvodné kovové priemyselné okná boli vymenené (ak objavím fotku s pôvodnými oknami, tak ju sem doplním)

Zdroje informácií:

Technické pamiatky Bratislava Zborník Mestskej správy pamiatkovej starostli a ochrany prírody 8, 1985

Katarína Hradská: Život v Bratislave 1939 - 1945, Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2006


Marian Pavúk Paulini
[Akt. známka: 0,65 / Počet hlasov: 17] -      + 

Pridať nový komentár

Dusan Maron 05.08.2019 12:26:25

niečo o vlečkách do Danubiusu, Bitúnku a Mraziarni by sa nenašli ? Dík.

Reagovať

Pridať nový komentár