Railnet

Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra

22. 05. 2007

Možno sa divíte, že sa na stránkach Railnetu objavil príspevok o poľnohospodárskom múzeu, ale málokto vie, že práve tu srdce vláčikára zaplesá pri pohľade na úzkorozchodné vozidlá. A nielen to, všade okolo nájdete krásne parné oračky, stabilné motory, traktory a dokonca lietadlá...

Pôvodne sme na víkend 18. – 20.05. 2007 naplánovali malú modelársku brigádu a chceli sme nakonzervovať a natrieť lokomotívu BS 70 z roku 1944. No mladí modelári nám (a múzeu) dali košom a tak sme sa aspoň vybrali do Nitry za Wáclavom Gidaszewskim na kus reči a pokúsili sme sa spriadať (čo iné by ste čakali od Pavúka) nové plány spolupráce...

Lokomotíva BS – 70
Lokomotíva BS – 70, ktorá žiaľ zostala tentokrát nenafarbená...

kotlový štítok lokomotívy BS - 70
kotlový štítok lokomotívy BS - 70

Čo môžete v múzeu (okrem iného) vidieť:

parná lokomobila
parné lokomobily (parná obdoba stacionárnych spaľovacích motorov)
– túto funkčnú uvidíme aj na akcii Rendez 2007

parná oračka
parné oračky

balančný pluh
pluhy rôznych druhov – tento je tzv. balančný, používal sa pri oraní
parnou oračkou, keď oračka za pomoci lana preťahovala cez pole takýto pluh
(je preklápací, aby sa nemusel na konci poľa otáčať)

„stabiláky“ – stacionárne spaľovacie motory
„stabiláky“ – stacionárne spaľovacie motory

kombajn
kombajny

traktory od výmyslu sveta
traktory od výmyslu sveta (tento je Fordson)

renovovaný autobus Škoda RTO
zaujal nás aj práve renovovaný autobus Škoda RTO

budovy skrývajúce rôzne remeslá a technológie...
budovy skrývajúce rôzne remeslá a technológie...

 funkčná pamiatka
... niekoho určite poteší aj takáto funkčná pamiatka

My sme sem prišli hlavne za železnicou.

Možno ešte stále premýšľate, čo robí úzkorozchodná železnica v poľnohospodárskom múzeu. V čase, keď spevnené cesty boli skôr výnimka a doprava sa uskutočňovala hlavne animálna bol najvýkonnejší dopravný systém železnica. Práve vtedy vznikol nápad postaviť (relatívne) lacné úzkorozchodné železničky na prepravu nákladu. A tak vznikli po banských železniciach lesné železnice, železničky v lomoch a nakoniec aj poľné železnice. Tieto železničky mali za úlohu dopravovať do cukrovarov cukrovú repu. Na juhu Slovenska boli takéto železničky dosť rozšírené a zanikli rozvojom automobilov a sieťou spevnených komunikácií. Základ tunajšej železnice vznikol prenesením koľají z poľnej železnice v Želiezovciach. Postupne nazbierali vozidlový park a pomaly vozidlá prechádzajú rekonštrukciou. Treba ešte spomenúť, že aj keď poľnohospodárske múzeum vzniklo už v roku 1922 skanzen v Nitre a železnička sa vybudovali až v osemdesiatych rokoch. Za vznik železničky (znovuzrodenie) sa zasadil hlavne pán Prof. Doc. Ladislav Križan, CSc.

BN-60
lokomotíva BN – 60 ex. Cukrovar Nitra

vozne z depozitáru
zaujímavé vozne z cukrovaru v depozitári

dvojica lokomotív BN
dvojica lokomotív BN pred historickou obecnou školou

spúšťanie rámp
mladí si vyskúšali spúšťanie rámp

trojokeňáčik
jediný kompletný trojokeňáčik z troch dochovaných na Slovensku
( torzo - podvozok z druhého je na Vychylovke a tretieho sa Čiernohronská železnička zbavila a vyviezla ho do Českej republiky)

ideme otáčať ručnú točňu
hurááá – ideme otáčať ručnú točňu
(kupodivu mladým sa to aj podarilo, hoc bez lokomotívy...)

BS – 80
BS – 80

krása ukrytá v hale...
krása ukrytá v hale...

nepojazdná hydraulika
v súčasnosti nepojazdná hydraulika

na pamiatku po svojom konštruktérovi (Prof. Doc. Ladislav  K
lokomotíva pomenovaná na pamiatku po svojom konštruktérovi
(Prof. Doc. Ladislav Križan, CSc ) - z dvoch vrakov vytvoril novú lokomotívu

Križko v plnej (zakúrenej) paráde
Križko v plnej (zakúrenej) paráde

30 metrov oživeného kovu
30 metrov oživeného kovu
– pri príležitosti ročnej prehliadky boli všetky lokomotívy zakúrené

Pochvala pred zakúrenou lokomotívou od Wáclava
pochvala pred zakúrenou lokomotívou od Wáclava zahreje viac ako ostravské uhlie...

ideme do depa
ideme do depa

BS-ka z okna Kolbenky
BS-ka z okna Kolbenky

BS – 80 vchádza do depa
BS – 80 vchádza do depa

Aj Kolbenka ide spať...
aj Kolbenka ide spať...

trať v múzeu
parné mašinky sme dali spať a tak nás vezie BN-ka

odstavené vozne
odstavené vozne

slamený pútač, pasúci sa kôň
slamený pútač, pasúci sa kôň a v diaľke kombajn

bažant v tráve
v múzeu sú vidieť nielen živé kone, ovce, kozy, ale aj „divé“ zvery – bažant v tráve

Pár slov o múzeu:

Kontaktné údaje:

Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra
Dlhá 94, 949 01 Nitra
Tel./Phone: +421 37 657 25 53-4, +421 37 652 33 59
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk
www.agrokomplex.sk

Otváracie hodiny: november-marec len vopred nahlásené skupiny v počte nad 20 návštevníkov
apríl-október Utorok - Sobota 9.00 - 16.00, Nedeľa 10.00 - 16.00

logo SPM Nitra

Kalendárium významných akcií v roku 2007
(dátumy, kedy bude jazdiť parná mašinka)

27.05.2007 Posviacka vinohradov
01.06.2007 Medzinárodný deň detí
24.06.2007 Včelárska nedeľa
16. - 20. 8. 2007 Agrokomplex (jazdia všetky tri pary)
16.10.2007 Svetový deň potravín - ukončenie návštevníckej sezóny

Ak Vás malá prezentácia múzea zaujala, neváhajte a múzeum navštívte, hoc aj najbližší víkend...


Čo všetko môžete vidieť a zažiť v múzeu:

Skanzen – objekty:

Pekáreň (Veľký Biel, 20.st.), Škola 1861 (Divín, 19. st.), Čistička osív (Rimavská Seč, 20.st.), Lisovňa oleja - strojová (Soľ, 20. st.), Lisovňa oleja - klasická-ladová (Žirany 18. st.), Voštinársky záboj (Budikovany, 19. st.), Valcový mlyn (Cakov, 20. st.), Kamenný mlyn (Franková, 19. st.), Stupa na konope - valcová(Rimavská Seč, 20. st.), Stupa na konope - kladivová (Boliarov, 20. st.), Valcha (Liptovský Ondrej 19. st.), Vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. st.), Včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. st.), Parná železnica (veľkostatok Želiezovce, 19. st.), Senníky (severné Slovensko, 19. st.), Pálenica (Moravské Lieskové, 20.st.), Salaš (Spišská Belá, 19. st.), Zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. st.)


Expozície:

Poľnohospodárstvo od najstarších čias po stredovek
Poľnohospodárske motívy v umení
Príprava a spracovanie pôdy
Doprava na vidieku
Sejba a zber poľnohospodárskych plodín
Mlatba
Hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory
Poľnohospodárske letectvo
Ochrana roľníckej usadlosti proti požiarom

Vývoj potravinárskeho priemyslu:
- vinohradníctvo a vinárstvo
- pivovarníctvo
- liehovarníctvo
- cukrovarníctvo
- konzervárenstvo
- mlynárstvo
- pekárstvo
- olejárstvo
- mäsiarstvo
- mliekárstvo

Remeslá:
- spracovanie ľanu, konope, modrotlač
- debnárstvo, kolárstvo
- kováčstvo
- garbiarstvo


Služby návštevníkom:

Mimoriadne jazdy vlakom s parným rušňom, alebo s motorovým rušňom
Jazda traktorbusom
Zácvik adeptov na rušňovodičov parných lokomotív
Reštaurovania obrazov, sôch, plastík, rámov a pod.
Štúdium odbornej lit. (42000 kniž. jednotiek)

Ukážky remesiel a techniky - celoročne:
Ukážky prác stabilných motorov a historických traktorov
Ukážky práce parnej lokomobily UMRATH z r. 1894
Ukážky čistenia a triedenia obilia (vejačka, rešeto, fukár, rajtar, odstredivý triedič, trier)
Ukážky výroby povriesel
Ukážky lisovania oleja v kladovej lisovni z 18. storočia a hydraulickej zo začiatku 20. storoč.
Ukážky práce drviča konopného vlákna z konca 19. storoč.
Ukážky funkčného mlyna

Sezónne ukážky:
Ukážky mlátenia obilia cepami, cepákom, ručnou a motorovou mláťačkou
Ukážky mlátenia gepľovou mláťačkou
Spracovanie hrozna a výroba vína
Ukážky historickej žatvy
Ukážky vyučovania v historickej škole
Ukážky ľudových remesiel


Marian Pavúk Paulini

Komentáre Bez komentárov