Railnet

DK-Bernolakovo

26. 05. 2019

 

Zmena akcie Bernolákovo 2019.
 
Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove nám už tento rok neumožní prenajať si halu na naše každoročné prevádzkové modulové stretnutie. Miestny urad nám vyšiel v ústrety a ponúkol nám halu v Kultúrnom dome v Bernolákove.
Voľný termín nám vedia zabezpečiť len na 10.- 13. X. tak ako pominulé roky. Novembrový termín ako si navrhli už nemajú voľný na celé 4 dni.
Hala má rozmery 11x20m ale keďže sa tu nachádzajú opäť stoličky a stoly bude treba s týmto pri návrhu rátať.
Má vetranie ventilátormi v hornej časti, prípadne chladenie štyrmi jednotkami. Keďže sú okná v hornej časti zatreté farbou, denné svetlo sem nepreniká a osvetlenie je len pomocou osvetlovacich telies po bokoch. Ich intenzita je menšia ako sme boli zvyknutí.
Objekt je na noc chránený zabezpečovaným zariadením napojeným na políciu.
  
 
 
Návoz modulov je možný len z prednej časti kulturáku
 
 
Pri vynáške je potrebné prekonať pár schodov, za ktorými sa nachádza vestibul s barom a WC
 

Z vestibulu sa vchádza cez mierny nájazd do haly

Pohľad od vstupných dverí, po bokoch vidno osvetlovacie telesá a zatreté okná v hornej časti.

 Pohľad na bočnú stenu mi pripadal zvláštny a stále som mal z toho zvláštny pocit, až keď nám prítomný pán prezradil, že hala sa požívala aj ako kinosála a tak je podlaha v miernom sklone. Tvrdil nám, že je to okolo 10cm, ale podľa meraní na drevenom sokli vyšiel rozdiel okolo 25cm za predpokladu, že horná lišta je v rovine. Nemali sme vybavenie na iný spôsob zmerania sklonu.

Pohľad do sály z pódia, vpravo sú vstupné dvere z vestibulu.

Pred pódiom sa nachádzajú prenosné schody, tie sa dajú poľa potreby preniesť na iné miesto.

Pohľad na pódium z boku.

Pohľad na zadnú časť sály, stoličky a stoly sú v šírke 3m od steny. Dajú sa taktiež premiestniť inde aj mimo sály.

Iný pohľad na zadnú časť sály. Dvere vľavo vedú do zasadačky. Parketová podlaha aj keď má svoje roky je v docela dobrom stave, nepruží.

Test naklonenj roviny so stúpaním 1m/1.25cm v byte a správanie sa vagónikov.

VIDEO: https://youtu.be/o2CB-5jNvDg

 

 

Návrh layoutu pre predstavu rozmerov. Stanice sú polohované po vrstevnici z dôvodu posunu vozov. Martinice sú v kopci, ale vlečka je po vrstevnici.

Stanice sú zľava do prava: Nitrianske Pravno, Kokava, Jurajov Dvor, Martinice, vlečka OFZ, Bocovo a úplne hore Nové mesto.

 

Kultúrny dom je situovaný v strede obce a do reštuarácie to je teraz pár krokov, červená čiara. Parkovanie je možné len v okolí kulturáku.

Boco

Komentáre Bez komentárov