Railnet

Prezentácia modulovej železnice TT KMŽ Hôrky

Akcie | Redakcia, 04. 08. 2006 (9774 zhliadnutí)

Dňa 22.6.2006 sa konala malá prezentácia modulovej železnice TT v ZŠ Hôrky. Zámerom prezentácie bolo ukázať, ako taká modulová železnica vyzerá, čo je jej cieľom a prilákať deti do krúžku modulovej železnice, ktorý bude otvorený v školskom roku 2006/7 pri ZŠ Hôrky.

Prezentácia bola rozdelená na dve časti: premietanie videa a praktická ukážka modulov TT. Deti si najprv pozreli video a potom sa premiestnili do vedľajšej miestnosti, kde si mohli pozrieť vystavené moduly TT. Absolvovali sme niekoľko kôl prezentácie rozdelenej podľa ročníkov.

  1. Premietanie videa

    Na videu mohli deti vidieť stavbu veľkého koľajiska z modulov TT v telocvični a prevádzku na tomto koľajisku. Video bolo komentované tak, aby sme čo najbližšie priblížili zámer, ktorý sme si vytýčili v rámci vznikajúceho krúžku modulovej železnice a to postaviť z modulov TT miestnu trať Žilina – Rajec.

  2. Praktická ukážka modulov TT:

    Z privezených modulov TT (5 ks) sa postavila krátka trať zobrazujúca zastávku Horná Štubňa – obec a priľahlú šíru trať. Aj keď postavené koľajisko bolo malé, nebránilo ukážkam jazdenia v analógovej a digitálnej forme. Deťom sa moduly páčili, a najmä skutočnosť, že si sami mohli vyskúšať jazdenie.

Počas niekoľkých hodín trvania prezentácie sme boli zaplavovaní množstvom otázok, na ktoré sme sa snažili čo najzrozumiteľnejšie odpovedať. Podľa vyjadrenia vedenia ZŠ Hôrky, samotných detí a nás sa akcia vydarila, o čom aj svedčí veľký záujem detí o vstup do vznikajúceho krúžku modulovej železnice. Počas prezentácie sa nám predbežne prihlásilo 37 dievčat a chlapcov. Až samotná práca ukáže, koľkí z nich budú mať chuť a trpezlivosť venovať sa tomuto krásnemu koníčku.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie vedeniu ZŠ Hôrky, že nám umožnili uskutočniť prezentáciu modulovej železnice TT, otvoriť v novom školskom roku 2006/7 krúžok a deťom za ich záujem.

 

František Kocian a Patrik Kotula, zakladatelia KMŽ Hôrky
Kontakty: f_kocian@centrum.sk, kotula@fstav.utc.sk


Premietanie videa


Prezentácia modulov TT


Zastávka Horná Štubňa – obec a okolie


...iný pohľad na zastávku Horná Štubňa – obec a okolie


„Mladý rušňovodič“


„Mladá rušňovodička“


455.0 ako Mn vchádza do zastávky Horná Štubňa – obec


... a odchádza preč


„Hektor“ pri jazierku

[Akt. známka: 0,12 / Počet hlasov: 17] -      + 

K tomuto článku nebol doposiaľ priradený žiadny komentár!

Pridať nový komentár