Railnet

Cukrovar

Priemysel | Marian , 29. 05. 2007 (34915 zhliadnutí)
Po podrobnom popise tehelní sa Vám pokúsim predstaviť ďalší námet na továreň, ktorá môže nielen zdobiť Vaše koľajisko/modul, ale môže byť významným vlečkárom s požiadavkou na dovoz a vývoz surovín a produktov.

Písanie tohto článku bolo pre mňa veľmi zložité, lebo na rozdiel od tehelne, kde som chodil brigádovať, cukrovar som poznal iba z vonku. Preto prosím tých, čo vedia viac ako ja o zhovievavosť a hlavne o pridanie vysvetlenia tam, kde som urobil chybu, alebo som sa vyjadril nedostatočne...

Na úvod. je potrebné spomenúť, že cukrovary pracujú sezónne. Repná kampaň začína niekedy v polovici septembra a trvá zväčša do polovice decembra (výnimočne do polovice januára). Po kampani sa robí iba údržba, prípadne vylepšovanie technologických zariadení a zo síl a skladov sa expedujú výrobky.

Popis surovín a produktov, ktoré vchádzajú a vychádzajú do cukrovaru (okrem masy ľudí)...

Cukrovar potrebuje – dováža:

 • Cukrovú repu
 • Vápenec
 • Uhlie (mazut, zemný plyn)
 • Vodu – veľa (studne, rieka...)
 • Pomocné látky (chemikálie) – síra, sóda, kyselina sírová...

Cukrovar expeduje – vyváža:

 • Cukor kryštálový, práškový, tvarový cukor (kocky, homole...), špeciálne upravené cukre – aromatizované, dofarbovené...
 • Melasu - roztok s vysokým obsahom cukru (50%), z ktorého sa už nedá vyrobiť cukor, používa sa na výrobu droždia, alkoholu...
 • Repné (vylúhované) rezky - krmivo
 • SATURAČNÝ KAL - vedľajší produkt z čistenia repnej šťavy, jemnozrnnej konzistencie, obsahujúci okrem vápenca organické a anorganické nečistoty z repnej šťavy, používa sa na výrobu hnojív a kompostov
 • Elektrinu
CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ

Objekty, ktoré musí (a môže) cukrovar obsahovať:

 • Kotolňa (energocentrum) – každý cukrovar potrebuje paru, ktorá sa vyrábala v kotloch. Para sa najprv „prehnala“ parným strojom, alebo turbínou a tým vznikla elektrina, alebo hnacia sila rozvádzaná transmisiami. Výfuková para sa potom používala ako technologická.
 • Vápenka – cukrovar potrebuje „vápenné mlieko“ a saturačný plyn, ktorý vzniká pri vypaľovaní vápna a preto bolo výhodné mať vápenku (pec na výrobu vápna z vápenca) priamo v areále cukrovaru
 • Vykladaciu rampu pre vápenec a uhlie (uhlie sa využívalo ako v kotolni, tak vo vápenke)
 • Vykladaciu rampu a skladisko pre cukrovú repu – najprv jednoduchú (haldy), neskôr vykladanie vodou do vodných žľabov
 • Vodáreň (vodnú vežu) – pre veľkú spotrebu vody pri technológii sa budovali zásobníky –vodárne
 • Výrobnú halu (haly), kde postupne prebieha celá technológia výroby
 • Nákladná rampa pre nakladanie vylúhovaných repných rezkov
 • Nakladacia rampa pre nakladanie vriec cukru
 • Vykladaciu rampu pre stáčanie kyseliny sírovej
 • Nakladaciu rampu na tankovanie melasy do cisterien
situáčný plán cukrovaru
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ

situačný plán po rozšírení
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ po rozšírení

Cukrovar Smiřice
Cukrovar Smiřice

Cukrovar Mělník
Cukrovar Mělník

Cukrovar Trnava
Cukrovar Trnava

Výroba cukru:

Dovoz a čistenie repy

Repa sa do cukrovaru dováža na vagónoch, alebo na nákladných autách, z ktorých sa splavuje prúdom vody. Od repy sa oddeľujú kamene a burina. Hlina a piesok sa oddeľujú praním v repnej pračke.

Cukrovar Dobrovice - dovoz repy
Cukrovar Dobrovice - dovoz repy

Cukrovar Dobrovice - vykladanie repy
Cukrovar Dobrovice - vykladanie repy (všimnite si ochranné manžety na ložiskách vozňov)

Cukrovar Dobrovice - vykladanie repy
Cukrovar Dobrovice - vykladanie repy Splachovač repy "Elfa", 1958

Cukrovar Mělník - lanová dráhy s Elfou na vagóny
Cukrovar Mělník - lanová dráhy s Elfou na vagóny - vykladanie repy a doprava repy lanovkou

vodný žľab na dopravu repy
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ – vľavo vodný žľab na dopravu repy

Vykladanie repy z nákladného auta do žľabu
Cukrovar Dobrovice - Vykladanie repy z nákladného auta do žľabu

V Poľsku je ešte pár zachovaných repných železničiek
V Poľsku je ešte pár zachovaných repných železničiek (na Slovensku boli v okolí Trnavy, Galanty, Šurian, Želiezoviec...) Foto: http://www.koleje-waskotorowe.akron.net.pl/

Rezanie repy a extrakcia cukru

Očistená repa sa v bubnových rezačkách reže na sladké rezky, z ktorých sa v ležatých extraktoroch extrahuje cukor vodou o teplote asi 68°C s upraveným pH (pridáva sa kyselina sírová) . Šťava obsahujúca vyextrahovaný cukor sa nazýva difúzna šťava a rezky ochudobnené o cukor vysladené rezky.

Cukrovar Dobrovice - difúzia
Cukrovar Dobrovice - difúzia

Lisovanie a sušenie rezkov, výroba granulovaných rezkov

Vysladené rezky sa lisujú v rezkolisoch, sušia v bubnových sušiarňach a tvarujú do tvaru granúl (valček s priemerom 8 mm a dĺžkou 5 - 7 cm), ktoré slúžia ako krmivo.

Cukrovar Opava – odvoz rezkov
Cukrovar Opava – odvoz rezkov

Cukrovar Dobrovice – odvoz rezkov
Cukrovar Dobrovice – odvoz rezkov

Čistenie difúznej šťavy a výroba vápna

Difúzna šťava obsahuje okrem cukru aj iné zlúčeniny a nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť. Prvým stupňom čistenia difúznej šťavy je pridávanie vápenného mlieka - čerenie. Čerená šťava sa potom nasycuje saturačným plynom z vápenky (ktorý obsahuje najmä oxid uhličitý) - I. saturácia. Saturačný plyn s vápenným mliekom vytvoria zrazeninu - saturačný kal, ktorý sa oddeľuje v dekantéroch a lisuje na membránových lisoch. Číry podiel sa ešte raz saturuje (II. saturácia) a vyčistená šťava, ktorá sa získa po následnej filtrácii sa nazýva ľahká šťava.

Cukrovar České Meziříčí – vápenka
Cukrovar České Meziříčí – vápenka

CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ – vápenka
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ – vápenka

Cukrovar Mělník - vápenka
Cukrovar Mělník - vápenka

Vápno a saturačný plyn sa vyrábajú vo vápenke rozkladom vápenca. Získané pálené vápno sa hasí vodou na vápenné mlieko. Pred II. Saturáciou sa upravuje pH roztoku sódou a po saturácii sa šťava zasíruje oxidom siričitým, ktorý vzniká spaľovaním síry v sírnej piecke. Sírením sa obmedzuje vznik farbív pri zahusťovaní.

Zahusťovanie ľahkej šťavy

Ľahká šťava sa zahusťuje v 5-člennej odparke na ťažkú šťavu. Odparená voda - brýda, sa používa na ohrev ďalších telies odparky, ohrev štiav a v ďalšej technológii. Odparka sa ohrieva vodnou parou vyrobenou v kotolni. Para pri tom kondenzuje a vracia sa naspäť do kotolne alebo sa používa ako technologická voda.

Varenie cukru

Cukor sa získava z ťažkej šťavy varením - kryštalizáciou vo varostrojoch. Zmes kryštálov a matečného sirupu sa oddeľuje v odstredivkách. Cukor sa v odstredivke omyje horúcou vodou. Mokrý cukor sa suší v bubnovej sušiarni a po ochladení sa skladuje v silách. Časť odstredeného sirupu sa opäť použije na kryštalizáciu A cukru, časť sa využije na kryštalizáciu v druhom stupni (B cukor). B cukor sa rozpúšťa v ťažkej šťave a z tohto cukorného roztoku sa varí A cukor. Zo sirupu z B stupňa sa varí C cukor, ktorého matečný sirup sa po odstredení nazýva melasa.

CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ – nádrž na melasu
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ – nádrž na melasu

Cukrovar Trnava - nádrž na melasu
Cukrovar Trnava - nádrž na melasu

Skladovanie a balenie cukru

Voľne sypaný cukor sa skladuje v železobetónových silách pri teplote 18 - 25 °C a vlhkosti vzduchu 40 - 60%. Po vyskladnení zo síl sa cukor triedi podľa veľkosti kryštálov na obchodné druhy cukor kryštálový a krupicu a balí sa do spotrebiteľských balení. Práškový cukor sa vyrába mletím kryštálového cukru, do ktorého sa pridáva protihrudkujúca látka. Na zaváranie džemov sa vyrába želírujúci cukor s prídavkom želírujúcej látky.

Nakladanie cukru
ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ - Nakladanie cukru

Cukrovar Dobrovice - Pristavené vozne na nakládku cukru
Cukrovar Dobrovice - Pristavené vozne na nakládku cukru

koľajová spleť v cukrovare
koľajová spleť v cukrovare

Cukrovar Dobrovice 1930
Cukrovar Dobrovice 1930

Na posun v cukrovaroch postačovali malé a nenáročné lokomotí
Na posun v cukrovaroch postačovali malé a nenáročné lokomotívy ( aj na Slovensku známa 310.433 sa uchovala iba vďaka tomu, že koniec svojej kariéry prežila v cukrovare, odkiaľ bola zachránená...)

Výroba pary a elektriny

Para potrebná na zohrievanie rezkov a zahusťovanie šťavy v odparke sa vyrába v tepelno-energetickej centrále zohrievaním vody v kotloch. Časť energie pary sa najprv využije v turbogenerátore (alebo parnom stroji) na výrobu elektriny a potom v technologickom procese.

Cukrovar Mělník - uhlie pred kotolňou
Cukrovar Mělník - uhlie pred kotolňou

Cukrovar Dobrovice - kotle a kotolníci
Cukrovar Dobrovice - kotle a kotolníci

Cukrovar Dobrovice - parné stroje
Cukrovar Dobrovice - parné stroje

Cukrovar Dobrovice - parná turbína (turbogenerátor)
Cukrovar Dobrovice - parná turbína (turbogenerátor)

Parný stroj v cukrovare
Parný stroj v cukrovare

cukrovar sereď
Pohľad na jeden z dvoch v súčasnosti funkčných cukrovarov na Slovensku

sereď z kozmu
Cukrovar v Seredi z kozmu

No a samozrejme nakoniec aj model cukrovaru:

model cukrovaru od TRIX
fy TRIX modelová veľkosť H0 - 1: 87, 66113 Bausatz Zuckerfabrik

Marian Pavúk Paulini

Zdroje informácií, fotiek... :

Postup výroby cukru (podrobný popis výroby aj s fotkami):

http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=374


ROLNICKÝ CUKROVAR A RAFINERIE V NĚMČÍCÍCH NA HANÉ (krásne popísaná história) :

http://www.tenzor.cz/qwsaq/ruzne/cukrovar/index3.html

http://www.tenzor.cz/qwsaq/ruzne/cukrovar/index4.html


Cukrovary TTD a. s. - cukrovary Dobrovice, České Meziříčí, Mělník a Lihovar Chrudim (veľa fotiek, história, súčasnosť...) :

http://www.cukrovaryttd.cz/modules.php?name=My_eGallery


Považský cukrovar:

http://sk.nordzucker.de/00_home/


Cukrovar Sereď:

http://www.s-cukrovary.sk/


Poľské cukrovarnické úzkorozchodky:

http://www.koleje-waskotorowe.akron.net.pl/


Model cukrovaru od Trix:

http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php


Súvisiace články:

Tehelňa (16. 01. 2007)
[Akt. známka: 0,27 / Počet hlasov: 11] -      + 

Pridať nový komentár

jezko 29.05.2007 07:09:14

cukrovar vyvaza

v poslednej odrazke je uvedene "elektrinu". v clanku je spominane, ze v cukrovare si elektricku energiu vyrabali sami a teda prebytok mohli predavat. ale v sucasnosti asi el. en. nakupuju. ako to funguje v sucasnosti?

Reagovať

zdeno 29.05.2007 08:26:03

obdivuji praci, ktera se skryva za napsanim clanku. clanek sam je celkem dobry, s chuti jsem si precetl, protoze vyrobu cukru dobre poznam. ahojz

Reagovať

zdeno 29.05.2007 08:26:09

obdivuji praci, ktera se skryva za napsanim clanku. clanek sam je celkem dobry, s chuti jsem si precetl, protoze vyrobu cukru dobre poznam. ahojz

Reagovať

pavuk 29.05.2007 08:48:57

cukrovar vyváža - elektrinu

samozrejme, že elektrinu vyváža iba počas kampane a iba vtedy, keď daný cukrovar má nielen kotolňu, ale aj energoblok a má elektrinu nadbytočnú. výroba elektriny bola podružná, vznikala akokeby samovolne popri výrobe technologickej pary

Reagovať

milan ferdian 29.05.2007 11:48:13

cukrovar

jako model vlečky cukrovaru,velmi vhodny námět.chtělo by to ale doplnit kolejovým schématem,až člověk má přehled kam ,kde přistavit vozy atd.například v brožurce o místní dráze skalsko-dolní cetno-chotětov je kolejové schéma cukrovaru v dolním cetnu i s kolejovým napojením na stejnojmennou stanici.

Reagovať

maha 31.05.2007 20:01:34

cukrovar

již dlouho jsem hledal nějaké podklady s touto tematikou. tímto vám děkuji a současně blahopřeji, že někdo konečně popsal celý technologický postup výroby cukru včetně nějaké té stavební dokumentace. bude to velmi dobrý podklad k výrobě vlastního modelu nějakého toho cukrovaru (u stavebnice trix některé stavební objekty asi chybí). myslím že tento článek velmi ocení i ostatní čtenáři.

Reagovať

qwsaq 17.02.2010 15:55:31

cukrovar němčice - publikace

stránky zmiňované publikace rolnický cukrovar a rafinerie v němčících na hané jsem přesunul na adresu http://www.volny.cz/qwsaq/cukrovar

Reagovať

Marian Pavúk Paulini 19.01.2019 12:29:26

Cukrovar vo filme Hledání straceného času

https://www.youtube.com/watch?v=GXyscmHwx7w

Reagovať

Pridať nový komentár