Railnet

Malé zamyslenie nad modulovkou

Moduly | Gabriel Meszároš, 19. 10. 2008 (47036 zhliadnutí)

Modulové koľajisko, čo je vlastne tento fenomén čo láka stále viac ľudí? Modulové koľajisko je ako dynamicky sa meniace puzzle. Niekedy je jednoducho maličké o štyroch staničkách, inokedy zase veľkolepou ukážkou spolupráce ľudí z viacerých krajín. Keďže som už počul zopár polopráv, neprávd a až mýtov, chcel by som Vám modulovku (ako mu radi hovoríme) predstaviť. Žiaľ sa pri tom nezaobídem bez niektorých definícii, keďže názvoslovie je vecou dôležitou k vzájomnému porozumeniu a pochopeniu.

Na modulové koľajisko sa budem pozerať očami modelára – modulovkára, ktorý zobral za svoje normy Fremo alebo českého klubu Zababov. Prečo tak? To vysvetlím neskôr. Modulové koľajisko je potom koľajisko zložené z bližšie neurčeného množstva modulov, ktoré sú svojou podstatou univerzálne a zameniteľné. V tomto uhle pohľadu je modulový model železničnej stanice postavený z viacerých segmentov jedným modulom.

 


Obr. 1 Rovný a 30 stupňový medzistaničný (traťový) modul – schematicky

 

 


Obr. 2 Modul stanice tvorený dvoma segmentmi – schematicky

 

Tu si dovolím malú odbočku. Ste železničným fandom a rozhodnete sa postaviť si nejaký model koľajiska. Začnete stavať doma panel, ktorý (vo väčšine prípadov) po niekoľkých rokoch dokončíte. Samozrejme máte z neho radosť, ale väčšina z Vás rýchlo zistí, že tie roky vložené do stavby panelu boli síce pekné, vláčiky pekne premávajú, občas je potrebné niečo opraviť, ale nie je to ono. Jednak ste pôvodne chcel stavať niečo úplne iného, ale po prepočte do mierky ste zistili, že tak veľký dom predsa len asi stavať nebudete a tak ste zvolili kompromis, ktorý sa Vám zmestí povedzme na panel 2x3 m. Aj v „N“ je to celkom slušný kompromis, veď plná dĺžka panelu predstavuje reálnych 480 m. Toto zvykne byť jeden z momentov, kedy sa človek začne obzerať po modulovke. Ak ho samozrejme hneď nepreskočí a s modulovkou sa počíta od začiatku. Nastupuje éra povier a zaručených správ.

Jedna z mnohých „povier“ je, že aj v rámci modulovky potrebujete mať všetko, t.j. moduly, vozidlá vagóny, komplet elektroniku a pod. Nie je to úplnou pravdou. Niekto rád modeluje krajinu, niekto radšej postaví model vozidla, iný je expertom v elektronike. A tu sa ukazuje krása modulového koľajiska. Nemusíte mať niekoľko modulov, aby ste sa mohli zúčastniť stretnutia. Máte ale určitý vozový park, ktorý je dobré občas prevetrať na čerstvom vzduchu, ste vítaný a v opačnom prípade, keď máte iba „zopár“ modulov tiež. Alebo zatiaľ iba záujem a chuť pridať ruku k dielu. Ono časom, naozaj časom budete mať niečo aj z toho aj z toho, ale to je tam Tomáš, ten robí peknú krajinku a dobre vie poradiť. Tam zas Jano, ten je doma (dobre teda skoro doma) v elektrike a spolu ste sprevádzkovali ovládanie napr. Vašej staničky, ktoré ste sám nevedel urobiť.

V úplnom zárodku je vždy nejaká parta ľudí, ďalší jednotlivci prichádzajú neskôr, ktorá sa dohodne a rozhodne pre stavbu modulového koľajiska, kde každý z nich robí a väčšinou aj vlastní jeho určitú časť. Aj oni zistia, že postaviť 3 km zoraďovaciu stanicu v mierke 1:87 asi nebude to pravé orechové, veď by mala cca 34,5 metra, ale je dosť relatívne malých staníc, ktoré sa po menších kompromisoch zmestia na rozumný počet segmentov. Väčšie staničné celky sú vo väčšine prípadov skôr vymyslené. Postavia moduly a ešte v ich surovej podobe, bez tvorby krajiny, zložia a zajazdia si. Takto sa postupne stretávajú, moduly sa začínajú zelenať, niekde vyrastie strom, inde celý lesík, tam je obilné pole a hľa, tam pastier zháňa ovce do košiara. K počiatočnému úplne voľnému jazdeniu pribudne prevádzka podľa grafikonu, neskôr sa pridá aj „reálna“ nákladná doprava s presným určením obehu tovaru a materiálu. Táto parta medzičasom zistí, že takto postihnutý nie sú úplne sami a hneď tam vedľa asi o 100 km sú ďalší a ďalší. Žeby sme sa stretli?

Pokiaľ sa takáto partia hrá iba na svojom piesočku, je úplne jedno, aké používa rozhrania na moduloch. Ako náhle sa však chce stretnúť s podobnou partiou, musia existovať určité záväzné dohody o tom, čo taký modul vlastne musí spĺňať, aby mohol na také spoločné stretnutie ísť.

Čo teda robí modul modulom? Jeho rozhrania, konkrétne mechanické a elektrické. A tu sa dostávame k problematike, ktorá sa mnohým nepáči a cítia sa obmedzovaný. Sú to normy.

Prečo teda normy? Normy preto, lebo princíp modulového koľajiska je trochu iný, ako je stacionárny panel postavený v byte, dome. Absolútne minimum, z hľadiska mechanického spojenia, aby sa dva rôzne moduly mohli spojiť, je určenie umiestnenia a parametrov dier pre spojovanie modulov vo vzťahu k temenu a stredu koľaje. Vymyslený príklad takého riešenia vidíme na obr. 3.

 


Obr. 3 Ukážka jednej z možností absolútneho minima mechanického spojenia modulov

 

Ako je z obr. 3 vidieť, nie je vôbec definovaný tvar rozhrania, žiadne obmedzenia. Nevýhody takto definovaného mechanického rozhrania si netreba dlho domýšľať. Niekto stavia stanicu v šírke 60 cm, tak bude mať rozhranie šírku 60 cm, iný zas urobí traťový modul v minimalistickom poňatí, ktorý bude mať šírku iba 30 cm a to už vôbec nespomínam výškové parametre, kde by sa spájala napr. rovina s kopcom na úrovni Vysokých Tatier. Potom vyzerá zostavené koľajisko ako nepodarené schodisko rozvinuté do priestoru.

Aby sa predišlo takýmto extrémom, sú v norme zadefinované aj tvary rozhraní. Tieto tvary vychádzajú z noriem nemeckého združenia FREMO, ktoré majú asi najstaršiu tradíciu v rámci Európy. Tieto normy sú od nich preberané aj preto, lebo sú asi najrozšírenejšie a kto sa chce zúčastniť nejakého medzinárodného stretnutia mal by prispôsobiť svoje moduly týmto normám. Inak sa nepripojí, keďže sú preberané väčšinou modulov chtivých modelárov.

Každá modelová veľkosť má svoje normy pre rozhranie, nie každá modelová veľkosť používa a má znormovaných všetkých 6 najtypickejších typov, obr. 4 (označovanie modulov prevzaté z TT sekcie klubu Zababov, kde R = rovné, N = nízke a Z = zvýšené). Toto značenie nezodpovedá značeniu v iných modelových veľkostiach.

 
Obr. 4 Najbežnejšie typy rozhraní – schematicky, TK = temeno koľajnice

 

Z nich sa najbežnejšie používajú viac/menej iba tri typy rozhrania, konkrétne „RR“, „RZ“ a „ZN“. V niektorých veľkostiach sa používa napr. iba jedno. Pre príklad, Spur-0pur FREMO používa len zložitejšiu variantu rozhrania typu „RR“. Konkrétne rozmery a typy rozhraní tej ktorej veľkosti je možné nájsť na stránkach v už uvedených odkazoch.

Čo z toho pre nás teda plynie? Keď sa niekto rozhodne pre stavbu železničnej stanice pozostávajúcej z 6 segmentov, tak je táto stanica jedným modulom, ktorá sa do väčšieho celku pripája cez svoje krajné rozhrania, ktoré sú vyhotovené s normalizovaným mechanickým rozhraním. Vnútorné rozhrania segmentov môže autor vyhotoviť podľa svojej ľubovôle. To isté platí pre ucelené, viac segmentové úseky železničnej trate, vychádzajúce najčastejšie z reality. Ďalšou z určených hodnôt, je minimálni polomer oblúkového modulu a odporúčania pre používané výhybky. Tieto hodnoty samozrejme nájdete v normách.

Okrem tejto asi najdôležitejšej normy existujú ešte odporučenia, ktoré majú zamedziť ďalším extrémom v zloženom koľajisku. Budem sa venovať iba dvom, jedným z nich je určenie farebného ladenia modulov, ktoré hovorí o tom, že sa znázorňuje, leto, neskoré leto. Je to asi z toho dôvodu, že je to najkrajšia časť roku, ale hlavne, všetky moduly budú väčšinou zelené. Nikde nebudeme mať hlbokú zimu so svojimi snehovými závejmi napojené na modul s rozpukom jari, prípadne žltohnedou jeseňou. V tomto prípade ide hlavne o celkový estetický dojem z takto zostaveného koľajiska.

Druhým odporučením je modelovanie tzv. 3., prípadne 4. obdobia, t.j. roky 1945-1968 a 1968-1985, nie elektrifikovanej jednokoľajnej hlavnej a vedľajšej železnice. Je to hlavne z toho dôvodu, že toto obdobie v sebe zahŕňa vyvrcholenie parnej éry, kde sa zišli väčšinou najkrajšie lokomotívy tohto obdobia, ktoré sa dajú dokombinovať motorovými lokomotívami a motorovými vlakmi. Samozrejme občas sa stane, že sa s niektorou, hlavne modernou mašinou na stretnutí ide, väčšinou to býva ale v rámci tzv. voľných jázd. A je to aj o tom, aké mašinky sa zídu na stretnutí. Keď je prevaha moderných mašín, tak sa ide 4., prípadne 5. obdobie, potom sú samozrejme do voľných jázd presunuté všetky parné lokomotívy. Obdobie na koľajisku určuje hlavne zabezpečovacia infraštruktúra staníc, ktoré mávajú mechanické návestidlá skôr sporadicky, prevládajú semafory a modelovanej prírode je naozaj jedno v akom období rastie. Taktiež sa nám objavujú aj dvojkoľajné moduly.

Modulové koľajisko sa stavia na výšku temena koľajnice 130 cm alebo 100 cm, toto určuje organizátor stretnutia. Stretnutia Zababov-u a FREMO majú stanovenú výšku na 130 cm. TT stretnutia na Slovensku sa jazdia aj na 100 cm. Aby som nezabudol na jednu z veľmi dôležitých vecí, používa sa digitálny systém ovládania lokomotív s prevládajúcou zbernicou ovládačov LocoNet.

V modulovke máme na Slovensku zatiaľ zastúpené dve veľkosti, konkrétne H0 bez bližšieho určenia, i keď smerovanie k Zababov-skému H0-ČSD je asi samozrejmosťou a TT. Objavujú sa náznaky H0e, tak im držme palce. V rámci FREMO existuje širšie delenie:

 • H0 (Európa) NEM – používa kolieska podľa normy NEM a RP25 na koľajach podľa noriem NEM. Sem by sa dalo zaradiť aj naše Slovenské smerovanie H0-ČSD,
 • H0 (Európa) QS – používa iba kolieska normy RP25 na koľajach podľa noriem NEM a striktne sa používajú spriahla Fleischmann,
 • H0 (Európa) Fine – používa koľaje a dvojkolia podľa noriem NMRA S-3.1 a S-4.1, používajú sa spriahla Fleischmann,
 • FREMO:87 – je takým top medzi H0 veľkosťou, niekedy označovaná ako H0pur (čo je ale značka Willyho Kosaka, zvyčajne používaná vo význame veľkosti a normy), kde sa prihliada na úplnú minimalizáciu kompromisov nutných z hľadiska mierky, s maximálnou mierou vernosti podľa originálu. Modelovanie je už skôr jemnou hodinárskou prácou,
 • H0 USA – železnice severnej Ameriky, koľajnice odporúčané v Code 70, Code 83 je povolené, kolieska podľa RP25.

Obávam sa, že hlavne prvé dve odrážky potrebujú trošku podrobnejšie vysvetlenie. Modulovka postavená podľa H0 NEM používa vo väčšine prípadov najdostupnejšie koľaje, na ktorých sa používajú vozidlá a vagóny s dvojkoliami podľa noriem NEM. Tieto dvojkolia sú ale dosť nemodelové a preto sa začali objavovať aj dvojkolia štandardu RP25, kde najväčším rozdielom je výška okolku a celková hrúbka kolieska. Tým, že sa znížil okolok, bolo možné začať používať aj nižšie koľaje v Code 83, 75 a 70. Tu sa ale ukázalo, že kolieska podľa normy NEM na koľajach nižších ako Code 83 začali poskakovať, dvíha ich upevnenie koľajového prútu. Záujemcom o H0 Fine a FREMO:87 odporúčam preštudovanie príslušných noriem.

 

V ostatných veľkostiach je nasledovné delenie:

 • H0e – úzkorozchodné železnice pre rozchody 650 – 850 mm, používajú koľaje rozchodu 9 mm, kolieska v RP25,
 • H0m – úzkorozchodné železnice pre rozchody 850 – 1250 mm, používajú koľaje rozchodu 12 mm,
 • H0m(RhB) – úzkorozchodná železnica venovaná Rhaetische Bahn,
 • 0, 0e, 0m, 0pur – moduly v mierke 1:45,
 • N – moduly v mierke 1:160,
 • TT – moduly v mierke 1:120.

Záverom by som si dovolil jednu dobrú radu. Ak sa rozhodnete pre modulovku, čomu budeme len radi a navrhnete si aj nejaké moduly, skúste si pred ich výstavbou odpovedať na jednoduchú otázku. Ako ich budem dopravovať na stretnutia?

Súvisiace články:
Malé zamyslenie nad modulovkou – part II (11.11.2008)
Elektrické rozhranie modulov (27.03.2008)
Rozhrania modulov (02.03.2008)
[Akt. známka: 1,18 / Počet hlasov: 11] -      + 

Pridať nový komentár

zdeno 29.10.2008 10:11:25

ahoj, ja mohu jen prezentovat svuj nazor a protoze vim, ze moje slovo ma velkou vahu, tak snad i doporucit. nemohu ale vyhlasovat normy a doporuceni za druhe. to si musi udelat sami. jen na okraj, code 83 nepovazuji za purismus, ale za slusny standard. problem je, ze se velmi tezko shani. v pripade, ze jako na zapade(usa), se budou dodavat loko i vagony s rp25 standardne, budu prvni, kdo ho bude doporucovat. ale dokud to nebude, tak ani nahodou. --- teda znovu opakuji, neni problem code 83, ale jsou velky problem normalni okolky, ktere to nemaji rady. ahojz

Reagovať

alexander 28.10.2008 19:12:03

zdeno, to je výborné! vymysli ešte 9/ a 10/ a máme "desatoro" pre modulovku! teraz mám, tak povediac, dušu na na mieste, lebo: 1/ koľajivo piko a-gleis, code 100 2/ polomer oblúkov všade piko r9 - 908 mm 3/ rozhranie f96 nízke 4/ nohy samozrejme "normované" (temeno koľajnice vo výške 1300 mm), doma na nábytku 5/ el. rozhranie x1, banánky zatiaľ obyč (zdeno, ak zoženieš kvalitu, beriem! na liptove nie sú...) 6/ paralelne s rozhraním vedie "komunikácia tretej triedy" (kedže staviam koncovú stanicu druhú stranu neriešim...) 7/ zatiaľ piko mašinka zoštart setu a roco sergej v krabičke (čaká na dekodér so zvukom) 8/ príslušenstvo ovládané cez pc - dico ldt a railco (taká imitácia v podstate mechanickej zabezpečovačky) takže hádam budúci rok v bojniciach slávnostne pokrstím!

Reagovať

ondro 24.10.2008 16:32:35

alexander: ak si sa chytil na ostramo, kludne pokracuj. ono orientovat sa na fremo, ak sa nechces stat clenom fremo, je dost nezmyselne. do velkosti h0 nevidim, v n-ku jazdime s fremo. kolajovy material kupujeme peco, ale toho zas tolko, kym clovek nestavia velku stanicu, netreba. rp25 som na nase stretnuta s fremo nepotreboval. faktom vsak zostava, ze setrit za kazdu cenu sa nevyplaca. skusenosti z modulovky (tt, n) mi hovoria, ze napr. kupit bananik super ++ za 40 korun a kupit bananik obycajny za 5 korun je nieco neporovnatelne. tie lacne prinasali vzdy len problemy. ale boli kolegovia, ktori neboli ochotni investovat do poriadnych bananov a tym padom modulovka viac stala ako fungovala. a len preto, ze par ludi nebolo ochotnych vyvalit 40 koruniek za bananiky. no a ruku na srdce - clovek si zoberie 3 dni dovolenky, ze sa bude hrat, z toho 2 dni sa hladaju elektricke chyby, lebo niekomu je luto datviac penazi za sproste banany. na druhej strane ho vobec nemrzi davat tisice za lokomotivy. to radsej o jednu loko menej a o to viac kvalitnejsich inych drobnosti. takze setrenie nie je vzdy na mieste. vyhybky a kolajivo tazko porovnam medzi jednotlivymi velkostami, ale ak s tym planujem vyrazit na nejake stretnutie, urcite pouzijem nieco kvalitnejsie, ako by som mal mat problemy so zjazdnostou. tolko vseobecne uvahy. ak pouzivas overene kolajivo (piko mi nic nehovori, teda okrem toho, ze to existuje), niet co riesit. ale spravil by som si prehlad o tom, co sa pouziva a rozhodol by som sa pre overene vyrobky. apropos, stretol som sa v diskusiach s jednym trendom, hlavne u zaciatocnikov - vsetko rychlo, teraz a hned. chyba. najprv uvazuj, sprav si prehlad, potom kupuj. ja som sa vypracoval do stadia, ze si modely objednavam a niekedy cakam aj pol roka, kym budu. (aspon si za tu dobu nasetrim.) radsej si priplatim a mam istotu, ze to bude super++, ako kupim nieco hned za par korun a potom to rozcarovany odlozim ad acta. ovsem k tomuto som sa dopracoval systemom pokus-omyl a hlavne tie omyly ma vysli na peknu kopku penazi.

Reagovať

alexander 29.10.2008 22:09:37

zdravím vás páni! je úžasné ako z "malého zamyslenia" vznikla celkom zaujímavá dišputa. vďaka autorovi za tento počin! za seba môžem povedať, že z týchto pár komentárov som viac múdry ako zo všetkých, mnou doteraz z netu pozbieraných informácií. a má to aj praktický výsledok. našiel som priamo v lm firmu, kde bez problémov zoženiem banánky hirschmann, v e-shope vláčiky.net zasa koľajivo tillig code 83 atď... ale keďže moje moduly sú už v stave, tak povediac pokročilom, nechám ich tak ako sú. učím sa na nich, takže v konečnom dôsledku je to kompromis ceny a úrovne konečného výsledku. ako napísal jkis: "dobrý spôsob je aj učenie sa na vlastných skúsenostiach, kúpiť dostupné komponenty postaviť "niečo" aby to jazdilo, potom to postupne zveľaďovať, prestavať, vylepšiť." učený z neba nespadol a som dosť starý na to, aby mi bolo jasné, že sa stále treba vééééééľa učiť. a našťastie ani netrpím neduhmi ako je ješitnosť a sebazbožňovanie (to som čo vymyslel za slovo....), takže som celkom prístupný radám, ba i kritike! takže ja idem dokončiť točňu (som si vyrobil sám, ha!)(a vraj nie ješitný...) a dúfam, že keď sa s tým svojim čudom doteperím napríklad do bojníc, neukameňujete ma! ale jednu otázočku ešte predsa len mám... prečo sa na modulovke nepoužívajú spriahla kadae magnematic, keď sa s nimi dá tak perfektne vyhrať napríklad pri posune? a pasujú do nem šachty tak ako zababovom doporučené fleischmann 6511? alebo v modulovke je rozpojovanie "zastrúhanou špajlou" (videl som tuším v hôrkach) tiež "norma"?

Reagovať

alexander 25.10.2008 11:35:21

ondro, mne nejde o šetrenie za každú cenu. ako som už písal, tak mechanické aj elektrické rozhranie je základ. a nie len dodržanie noriem, ale v tomto prípade samozrejme aj kvality. o tom sa už ale popísalo dosť aj na tejto stránke. rozdiely v kvalite koľajiva sú dnes v podstate zanedbateľné, ide skôr o spracovanie. tak prečo sa hneď po hlave vrhať do niečoho, čo je v našich končinách drahé a ťažko dostupné, keď v podstate rovnaký výsledok dosiahneme aj inak? takto naozaj iba odradíme začiatočníka, ktorý navyše nemá oporu v klube... moja modulová "anabáza" trvá niečo cez dva roky. od prvotného nadšenia, cez lúskanie webu, špekulovanie nad dcc, návštev bojníc a hôrok až po moduly skrútené do "vrtule" a prechod z koľajiva roco na piko. a teraz mám začať odznova, pretože koľaje by mohli byť o 0,4 mm nižšie a výhybky o 4 st. priamejšie? to sa fakt radšej prihlásim do ostrama, bo tam majú rozum...

Reagovať

ondro 23.10.2008 10:25:01

alexander: relevantnu odpoved ti da bud zdeno alebo niekto z kzm bojnice. technicke normy kzm bojnice neviem na ich webe najst, tak neviem, ci vysli dosledne z noriem zababov alebo si ich upravili. zababovske normy pre ho su tu: http://www.zababov.cz/index.php?id=19 ak tvoje vozidla a kolaje splnaju normy zababova, urcite nebudes mat problemy na stretnuti kzm bojnice. standardne su tie normy stanovene tak, aby vozidla zakupene v obchode nebolo treba specialne upravovat, pokial sa vsak nejaky klub nedohodne inak. (napr. dovazovanie vozov, aby neboli prilis lahke, najustovanie spriahadiel... u nas v n-ku napr. este napatlanie naprav odporovym lakom, aby fungovali kolajove obvody.) ak teda chces jazdit s nejakym klubom, kontaktuj sa na ten klub a dozvies sa viac.

Reagovať

zdeno 30.10.2008 16:14:35

jki: puristi mne stvou tim, ze prosazuji svoje nazory, sny a prani, ale bohuzel, cizima rukama, a za cizi penize. tak by to fungovat nemelo, co myslis ???? --- kazdy ma pravo si vybrat vlastni cestu. a nikdo nema pravo ho kritizovat, pokud neomezuje jinemu jeho prava. proto "dobre ploty, delaji dobre sousedy" a je uplne jedno, zda jsou drevene, zelezne, mosazne nebo zlate. ahojz

Reagovať

gaborm 30.10.2008 18:09:21

re:

ahoj zdeno, môžeš mi prosím prezradiť, kto sú tí puristi, ktorí presadzujú svoje názory, sny a priania a ešte cudzími rukami a za cudzie peniaze? naozaj by som chcel vedieť, čo je tou pomyslenou červenou šatkou pred tvojimi očami. slovensko nemá žiadne svoje normy, dokonca sa zatiaľ nikto otvorene (snáď náznakovo v tejto diskusii) neprihlásil k preberaniu žiadnych európskych. pozri si hocktorý web klubu na slovensku, čo sa hlási k modulom. nenájdeš tam podľa akých noriem idú. dosť sa tu argumentovalo normami ostramo. pozreli ste si ich niekto poriadne? oproti, v čechách asi najbežnejšiemu štandardu (zababov, fremo a dal by sa nazvať h0-nem), sú tam vlastne iba dve zjemnenia. najmenší polomer oblúku pre traťovú koľaj stanovujú na min. 800 mm a neriešia výhybky. a čuduj sa svete, budem citovať "od 17.12.2003 jsou doporučeny i nižší profily zejména - profil 19, případně 21 (code 75 a 83)". fremo rozdeľuje v súčasnosti h0 do piatich "výkonnostných" kategórií a každý si môže vybrať, čo mu je bližšie. a môj osobný názor, i keď som "tt", je nechoďte pod fremo h0 nem. fremo má svoju dlhoročnú tradíciu a nemci sú neskutočný pedanti, tak asi vedia prečo tam niektoré veci majú tak, ako ich tam majú. ako píšem aj v článku, aplikujem to teraz na slovensko. keď sa budete hrať iba na svojom piesočku, samozrejme zahráte sa. ale už teraz sa ukazuje, že viacerým je tento piesoček malý a pokukujú po väčšom hernom poli. a tam platia väčšinou pravidlá fremo. každý si musí zvážiť sám, kam až plánuje dôjsť. ešte aj v článku "elektrické rozhranie modulov", ti v diskusii píšem "tento text vznikol ako reakcia na množiace sa otázky "ako na to" a nemajú snahu byť normou". ja si totiž ešte stále myslím, že nie som ten, kto má právo určovať tieto normy. je pravdou, že som ten "vůl", ktorý má snahu aspoň trošku priblížiť niektoré aspekty modulového koľajiska aj úplným začiatočníkom. evidentne to robím špatne. gm

Reagovať

jki 29.10.2008 23:30:13

alexander: magnematic sú dobré spriahla, a zababov h0e ich aj úspešne používa. ale majú problém s kompatibilitou fremo, a je dosť prácne to prerábať. sú modelové, ale modelujú americké automatické spriahla. asi z historických dôvodov a dôvodu obrovského vozového parku fremo sa neujali. ale už napr. maďari s obľubou používajú maerklin spriahla, ktoré sú podľa mňa tiež geniálne a spoľavhlivé.... zdeno: ak teraz "nemám" moduly, to ešte neznamená, že som ich nepostavil veď jozefov už "má svoje roky" ale zjazdnosť je stále 100% (čoby som sa nepochválil... :-). a maďari sa zobudili a začal budvať moduly na code 83 práve keď videli ako "dobre" vyzerajú tillig koľaje a code 83. a už som videl aj tillig ew5 - tak to je mňam :-). a aby som ti pomastil brucho: teraz som ja v situácii keď "ručne" staviam výhybky.. a tiež mi to moc nejde, a vôbec mi nevadí učiť sa na vlastných chybách. ja chcem svoje chyby, ostatní nech si nechajú svoje..:-)

Reagovať

jozef 29.10.2008 22:39:01

modulovka

kto sa nepoučí na chybách a radách iných bude sa učiť na svojích a bude ho stáť a výsledok si bude rátať sám už bohužiaľ v eurách.vývoj modulovky a stretnutí sa nezastaví a kto nepochopí a neurobí rozhodné kroky odpadne lebo organizátor si bude moduly vyberať a bude sa držať kvality používaných komponentov.a čo je dnes puryzmus bude čoskoro norma a nevyhnutné pravidlo.odporúčam začinajúcim zúčastniť sa stretnutia to je najlepšia škola modulovky.

Reagovať

alexander 23.10.2008 14:54:24

moduly doma - áno, či nie? ak sa budem držať striktne noriem, tak určite nie. ale ak nemám priestor na stále koľajisko, sú moduly ideálne! na víkend rozložiť, vyblázniť sa a v nedeľu večer upratať do skrine. ak mám klub tak povediac "pod nosom", túto otázku riešiť nemusím. ale ak mám mať "normované" moduly len kôli stretnutiu raz, či dva krát do roka - demotivujúce... nebol by rozumný nejaký kompromis? viď trebárs ostramo. koľajivo code 100, výhybky "komerčné", peco alebo piko a, polomery 1000 mm. a veselo jazdia aj na stretnutiach...

Reagovať

ondro 23.10.2008 17:29:41

alexander: je pre teba dostupna bratislava na jednodnovy vylet? ak ano - pozri sa na tychto strankach na akciu siemens, stretnes tam modulovkarov v tt, ho, n. urcite si niekto z nas najde na teba a tvoje otazky cas. nemyslim si, ak to nejakym sposobom ovplyvni tvoju volbu, ze to bude premrhany cas alebo peniaze. (lepsie investovat do jedneho vyletu, ako skoncit v slepej ulicke a rozcarovany, ze kopec penazi je v lufte a nie je to to, co by si chcel.)

Reagovať

ondro 23.10.2008 17:22:41

alexander: hm, mam taky dojem, ze mame jednu vec spolocnu -> chceme sa hrat doma, ale aj na nejakom vacsom stretnuti... faktom je, ze klasicka modulovka, pokial ma byt modelova a nielen hracka pre deti (krajinka, dlhe vlaky, spolahliva prevadzka bez vykolajovania) to vsetko si ziada priestor, peniaze, cas a, bohuzial, dodrzovanie noriem. vsetko kontraindikacie na prevadzkovanie doma. na ostramo sa, priznavam, musim pozriet, ale pokial vidis ostramo ako vhodny vzor, tak sa ho drz. pokial chces jazdit len doma, mozes si stanovit normy, ake len chces. ak vsak chces jazdit aj niekam inam na vacsie stretnutia, mechanicke a elektricke normy sa stavaju nevyhnutnostou. v nasom klube - zababov - sme prevzali normy fremo, nakolko s tymto klubom spolupracujeme a v tt na slovensku sa rozsirila modulovka podla noriem zababov tt, ktore (akurat prepocitane) vychadzaju povodne z fremo. moduly podla tychto noriem sa velmi doma pouzit nedaju. stalo by za to (ako si na tom s jazykmi?) precitat si nejaku prirucku / casopis o moduloch a segmentoch, kde by sa dala najst aj inspiracia na domace kolajisko. vacsinou je to dostupne v nemcine. jednu zradu modulovka ma -> montaz kolajiska trva nejaku tu dobu, napr. u nas v n-ku pri vacsom rozsahu aj cely den. v domacich podmienkach je aj toho personalu pomenej, takze stavba moze byt narocnejsia, na niektore cinnosti treba aj 2-3 ludi. odporucam ti popozerat sa po strankach horok, bojnic, ale aj zababova, precitat si reportaze, aby si videl, co to obnasa. s tym jazdenim doma - mam hromadu masiniek v tt z minulosti, ktorych sa nechcem zbavit, no a snivam o tom, ze vymyslim cosi take, ako pises ty. rychlo doma zmontovat, vyblbnut sa a zasa odlozit. nemusi to byt az tak super ako klasicka modulovka, len nech je to lahko zlozitelne a lahko rozobratelne. este som vsak na nic mudre neprisiel. ak chces inspiraciu, pripadne si overit, ci ta modulovka oslovi, zastav sa v nejakom klube, co sa tym zaobera a skus sa ako host pripadne niecoho takeho zucastnit. nepotrebujes k tomu vobec nic, iba chut zastavit sa, prilozit ruku k dielu a potom sa hrat. apropos, na modulovkach sa dnes pouziva takmer vylucne digitalne ovladanie, co tiez nepatri k najlacnejsim zalezitostiam, dekoder do lokomotivy stoji okolo 30 euro. digital vyzaduje aj bezchybne kolajivo, aby bol kontakt koleso - kolajnica co najspolahlivejsi, digital je haklivy na cistotu a elektricku spolahlivost. vacsina vyhybiek je z toho dovodu upravovana, s prepinatelnou srdcovkou podla polohy vyhybky. a sme opat pri normach, odporucaniach atd. moja rada - prv, nez sa k niecomu odhodlas, popozeraj sa, sprav si prehlad, co kto ako robi, potom zacni. usetri ti to pripadne sklamanie. ver mi, ze vyblnut sa aj 4x rocne moze niekedy stacit. (dospelakovi.) pre deti musime vymysliet nieco ine. ale pozor, napr. zababovske i nezababovske deticky su trenovane a od nejakych 5-6 rokov pod dohladom rodicov mozu jazdit aj s dospelakmi. (pod dozorom).

Reagovať

ondro 23.10.2008 10:52:11

alexander: ono je to s modulovkou tak, ze na jazdenie po byte urcena nie je. polomery oblukov byvaju vacsie, pouzivaju sa stihlejsie vyhybky ako na domaci vlakodrom. v modulovke to opodstatnenie ma, pretoze sa na stretnutie prenajima hala, kde je zvycajne dostatok priestoru, aby trat ci stanica vyzerala realisticky. vozidla sa z vyse 90% pouzivaju kupene, sem-tam sa upravuju, zavisi od toho, co si majitel od svojich modelov slubuje. vyhoda modulovky je, ze nemusim toho vlastnit vela, na druhej strane je mi vsetko na stretnuti k dispozicii. aj ja som zacinal bez modulov a s par vozidlami, doteraz mam iba 2 male moduly, vozidiel uz slusnu hromadu, pravda je vsak taka, ze ich prevetram (zajazdim si) len na klubovych stretnutiach, doma nemam na com, ani nemam priestor, kde by sa voslo ako-tak slusne kolajisko. (leda ak skusobny okruh.)

Reagovať

modeln 23.10.2008 15:57:20

modulovka

tak na uvod vas vsetkych zdravim. pre vysvetlenie,som veduci dvoch kruzkov zel.modelarstva,jeden je v brezne pri cvc/centrum volneho casu/ a druhy je v podbrezovej pri zs.svoju cinnost sme rozbehli 1.10. a vsetku cinnost s chlapcami smerujem k modulovke,v sucastnosti si testujem chlapcov pri stavbe stromcekov a roz.doplnkov.no mam trosku problem,niektory by chceli robit moduly v ho,a niektory v tt a dokonca sa najdu i modulovkari v n-ku.ja sam som zatazeny na modely v n-ku,tak teraz riesime dilemu ci to bude ho,tt alebo n.samozrejme budeme pouzivat v ho kolaje 2.1 mm,bud tilig ho alebo piko a-gleise a stihle vyhybky s uhlom odbocenia 9 stupnov.tak teraz mi skuste poradit:ci to ma byt ho,tt alebo nebodaj n.inak som v spojeni s chalanmi s modul klubu kosice

Reagovať

zdeno 31.10.2008 08:01:38

no konecne, naprosty souhlas. --- ale nesouhlasim s tim, ze jsou nekde dale. jsou lepsi a maji lepsi pristup k penezum a materialum, to ano, ale jinak nic. --- prave proto asi vznikla skupina pur, aby se oddelila od normalnich lidi. ale neda se porovnavat mnozstvi lidi v nemecku, s nami na slovensku. a proto bych nasadil latku dost nizko, aby se nas pocet zvysoval. a zalezi na kazdem jednotlivci, co od toho ocekava a kam bude smerovat. presne jak psal jki, priklady tahnou. --- ale nechtel bych, aby to dopadlo jako v zababove, kdy se neco jine deklaruje a skutecnost je uplne jina. taky je jich malo a problem s "dobrymi moduly" je veliky. *** wikipedia, tady je problem v tom, ze moje zkusenosti jsou vetsinou negativni, teda smery ktere jsem vyzkousel nejsou dobre a napodobenihodne. a psat o chybach asi neni to prave orechove a navic je to hodne specialni a malokdo by tovyuzil. prece jenom uz to delam hodne dlouho. ahojz ahojz

Reagovať

alexander 30.10.2008 20:48:42

páni, všetci ste tu tak povediac "od fachu", ja v pozícii rozumy zbierajúceho začiatočníka. tak vám to trochu zhrniem... autor článku v predošlom príspevku rezignovane prehlásil, že jeho úmysel bol dobrý, ale "evidentne to robí špatne". vážený pán autor, evidentne to robíte dobre! malé zamyslenie aj články súvisiace sú na slovenskej scéne jediné, kde som sa dozvedel niečo podstatné. táto zúrivá debata sa stále točí okolo odstavca popisujúceho delenie h0 sekcie podľa fremo... ale ako je to u nás stále neviem! páni, neviem kto je kto, nepoznám vás, ani vašu klubovú príslušnosť, či nepríslušnosť. zaráža ma však, že nehovoríte ani len približne rovnakým jazykom! a bohužiaľ ani stránky klubov v bojniciach a košiciach nie sú práve bohatým zdrojom informácií. v žiadnom prípade nechcem znevažovať prácu iných, ale z môjho pohľadu začiatočníka bažiaceho po informáciách (hlavne know - how) sú bezcenné, pretože okrem obrázkov z akcií neponúkajú nič... pozrite sa na stránky ostrama!!! http://ostramo.parostroj.net/ (nájdete tam napríklad aj popis ako ukončiť koľaj na hrane modulu - toto ste riešili v dizkuzii k článku o x-1). (a úmyselne nespomínam zababov). uvedomte si, že to čo je pre vás skúsenejších možno samozrejmé, je pre začiatočníka podstatná informácia. popisov ako postaviť modul, teda "drevo" a postaviť ho na nohy je aj na tejto stránke dosť. ale čo ďalej? aké použiť koľajivo, ako pripevniť koľaje, aké použiť podložie, aké výhybky a aké prestavníky k nim? ako urobiť elektriku, ako to celé ovládať? ako na prírodu? mechanické a elektrické rozhranie je dané a nemenné, o tom niet čo diskutovať, ale čo to ostatné? to je v slovenskej modulovke prísne strážené tajomstvo? alebo sa len neviete dohodnúť... mne je srdečne jedno kto z vás je purista (nie puritán?) a kto nie. ale ako pre boha môžete fungovať, keď sa neviete dohodnúť? a fungujete vôbec? páni, nemienil so narúšať nikoho osobnú integritu, ak má niekto ten pocit ospravedlňujem sa...

Reagovať

jkis 29.10.2008 16:21:54

ahoj alexander, som rád, že si tu rozprúdil živú diskusiu, už som sa bál že tu skapal pes :-) problémom modulovky nie je samotný problém, problémom je ako k nemu pristúpime. napr. zdeno: má vo všetko kategoricky jasno. čo akurát teraz robí a vyznáva, je to ok a najlepšie, ostatní sú puristi, akademici, fušeri a blázni. zdeno, nič vo zlom, ale teraz si ťa podám :-), ale neber to osobe, len chcem vysvetliť súvislosti.. ešte nedávno to bol zdeno, kto používal lacné banániky a tvrdil že je "hovadina" dať 40sk za banánik. bol to zdeno, kto tvrdil, že code 100 je úplne ok, a používať code 83 je kravina. rovnako to bolo s ručne robenými a teda lacnými výhybkami. a sú iní, "tiežexperti" ktorí tvrdia, že dcc je zbytočný luxus, analog je ok, že modulovka je blbosť, a pod. čas a skúsenosti ukázali, že na niektoré veci sa rýchlo menia, a že aj názory ľudí sa menia. ale to je úplne v poriadku. najväčší odporcovia digitálu sú dnes jeho zanietení propagátori....ja osobne som tiež nejako začínal, pri my tiež som mal banániky za 4sk, tiež som považoval rp25 za niečo čo "nemusím". to mi ale umožnilo sa ako tak dostať in - postavil som si nízko latku, aby som sa cez ňu ľahko dostal. postavil som moduly, nakúpil vozový park, nestaral sa o spriahadlá, rp25, nápisy.... chodil som na stretnutia, bol som happy. lenže zlomyslení škriatkovia mi sem tam podstrčili pekný modul s code 75, vagóny s rp25, pekne napatinované, s precíznymi popismi, so spriahadlami fleischman a odpruženými nárazníkmi... a ako pozerám, tak skúšam a zisťujem: na rp25 sa vagón oveľa lepšie "kotúla", spriahanie s fleischman je tak fajnové, že druhý voľne stojaci voz sa ani nepohne pri spriahnutí.... že spriahnutie nárazník na nárazník má tiež niečo do seba, a že okolky pri pohľade zboku nebijú do očí.... a tak som si postupne prerobil jeden dva vagóny, a bol zase spokojný. lenže prerábať 30-70 vozov je už nad moje sily a kapacity... a ani ma to nebaví....takže kruh sa uzavrel, som na začiatku.... buď mám veľa fabrických modelov, alebo mám málo kvalitných modelov. aj jedno aj druhé je v poriadku. a tak je to aj s modulmi: môžeš naraz postaviť 20 modulov, z ľahko zohnateľného a lacného koľajiva a začať jazdiť za pár týždňov, alebo urobiť jeden - dva super moduly, s ktorými sa dá ísť na stretnutie, ale dom sú "nanič". samozrejme, je s dnešným rozumom a skúsenosťou ťa budem skôr presviedčať na "menej" a kvalitu, ale môžeš mať na to úplne iný názor. na domáce jazdenie (vybláznenie sa) podľa skúseností netreba desiatky modulov, ale stačí malá stanička so zaujímavým posunom, viď niekde na týchto stránkach baňa jana. tzv. timesaverov je na webe dosť a dosť (prvý čo vypadne v googli http://www.pwmrc.org/time2/ts2.htm). dá sa s tým hrať donekonečna, dokonca súťažiť, stačí na to jedna pekná mašinka, zopár vagónov. automatika a zabezpečovačka je tiež výzva - je to presný opak "timesaveru" na nič "nesiahnuť" všetko beží samé. ale pasia je keď sa to stavia, oživuje, ladí....ale koľko sa na to vydrží? dívaš, keď to všetko pobeží "samé"? modulovkové stretnutia smerujú skôr k nulovej automatizácii a maximálnej hrateľnosti, pre čo najviac ľudí. ak sa na takom stretnutí dostatočne "vyhráš" doma už necítiť potrebu jazdiť, resp bude sa ti zdať izbové koľajisko "smiešne malé" oproti modulovke z telocvične :-). ale v prípade absťáku poteší timesaver. modulové stretnutie vždy niekto organizuje a ten dáva podmienky účasti. raz to môže byť code 100, a rmin600, inokedy code83max, rp25, rmin 1750. nemusí byť každý všade, ale každý si nájde tú "svoju partiu". tak ako sa jedného dňa "odtrhli" členovia fremo a založili si "puristickú" sekciu h0pur, ktorá nasadila latku hooooodne vysoko, tak isto sa dá vytvoriť partia, s rôznou úrovňou modelovej vernosti, resp. svojimi záujmami (viď táto naša srandovná partia: staviame krížom krážom tt, h0, h0e a v slabých chvíľach lgb) takže je vlastne jedno, čo budeš stavať, (staré indiánske príslovie hovorí: čokoľvek urobíš oľutuješ). hlavne že sa budeš pri tom baviť. ak sa ti nebude páčiť čo si urobil - môžeš to niekomu predať darovať a začať znova. alebo si kúpiť udice a ísť na ryby :-). dobrý spôsob je aj učenie sa na vlastných skúsenostiach, kúpiť dostupné komponenty postaviť "niečo" aby to jazdilo, potom to postupne zveľaďovať, prestavať, vylepšiť. netreba si dávať ani príliš náročné ciele ani príliš "lacné", lebo to prestane baviť skôr než dosiahneme aspoň nejaký výsledok....

Reagovať

jki 30.10.2008 14:30:06

zdeno, je ti nič nevyčítam, naopak, malo to vyznieť pozitívne, že aj ty postupne meníš svoje názory (tým správnym smerom)... ale keď máš pocit vyčítania, tak sa zamysli, ako sa cítia tí, ktorým "nadávaš" do puristov :-) s jednou vecou ale zásadne nesúhlasím, a musím ti to "vyčítať", že dezinformuješ: "jeste jednou opakuji, code 83 a mensi ma opodstatneni jen tehdy, kdyz se rp25 stanou v obchodech naprosto normalnim zbozim," nie je pravda, že na code 83 musia jazdiť iba dvojkolia rp25. dokonca aj na peco code75 jazdia "bežné" veci s dvojkolím podľa normy nem úplne bezproblémov. jediný "problém" robí dvojkolie märklin (ešte hračkovejšie) na code75 a code83 - ak je vysoké drobné koľajivo. vtedy to pri jazde počuteľne drnčí. a možno ti unikol drobný detail "polipsy" je skryťák, teda nič pre pastvu očí.

Reagovať

gaborm 28.10.2008 19:55:40

ahojte to alexander: my čo sme len puristi a academici sme začali používať zdierky a banánky hirschmann. u sos electronic (http://www.sos.sk) kat. čísla: s039713 - bananik, 22,50 sk/ks s040604 - zdierka, 21,20 sk/ks to zdeno: nemyslíš, že by bolo načase, aby si klub ktorý sa venuje modulovke a má vlastné www stránky, zverejnil normy podľa ktorých vlastne ide, hlavne na svojich stránkach? používať k tomu komentár k článku je trošku neštandardná praktika. tu to časom zapadne prachom budúcnosti. pekné modulovanie :-) gm

Reagovať

jk 26.10.2008 02:46:18

normy, normy, normy

zdravím, dovolím si menší výlet do histórie. moduly sa na slovensku robili už v 80-tých rokoch minulého storočia. boli komplet z penového polystyrénu (okrem koľají) a výnimkou niektorých rovinných modulov sa pasovali jeden na druhý, t.j. žiadne univerzálne rozhrania. koľajivo sa používalo sa používalo ešte staré plechové u. neskor v r. 1986 popísal nebohý prof. zuzka už moduly s dreveným rámom a tie sa stali nosnou ideou noriem fremo. normy fremo sú základom dnešnej modulovky a následne normy sú len ich prekladom, resp. miestnou modifikáciou (napr. normy smčr, ktoré riešia aj trakčné trolejové vedenia). v zásade na stretnutia modulovkárov možno prísť aj s modulmi vlastného rozhrania a možnosťou aspoň jedného normalizovaného rozhrania fremo na pripojenie. stanice sú vlastne takým typickým príkladom. niekedy z princípu musia mať väčšiu šírku než 60cm (h0), resp. 40cm (tt, n) a obvykle sa poradie modulov nezameňuje. ad malé okolky - nakoľko staviam modely na modelových, t.j. malých okolkoch vlastne od prvopočiatku, viem o úskaliach ich prevádzkovania. v jadre takýto model dosť dobre nemôže mať bežné fabrické pojazdy, u viacnápravových parných lokomotív vôbec a štandardne dostupné výhybky v tt sú nanič. bez úprav po nich jazdiť nemožno. na malý okolok sú nanič - celá geometria, navyše menší uhol odbočenia ako 12 st. je neaktuálny a to poriadne natiahne aj zhlavie modulovej stanice. ďalším momentom je presné vytýčenie trate na moduloch aj zostavenie modulového koľajiska, ktoré nesmie mať žiadne vrtule, lebo model na malých okolkoch ide ihneď von, vykoľají. zatiaľ som si ani len netrúfol dať model s modelovými okolkami na naše modulovky ...

Reagovať

zdeno 21.10.2008 14:48:12

ondro, nepoznam te a tak te nebudu soudit a vlastne si mi ukradeny. ja jsem jeden ze zakladatelu modulovky na slovensku a to mi nikdo neodpare. proto mam pravo nepristojnosti okomentovat. --- a prave puristicke kecy mne dovedou nastvat. napriklad sladeni barevnosti. na zacatku (2001)byl predepsany molitan a ted je stojata trava. napriklad polak zmenil za posledni 4 roky 2 x sortiment a barevnost. proto dodrzeni barevnosti je totalni kravina a hola nemoznost. nebo myslis, ze kazdy bude kazde dva roky predelavat moduly ??? --- prodavam v prodejni modelarskych potreb slusne urovne (elsikor zilina) a naprosto presne vim o cen pisi. napriklad rp25 nejsou volne k sehnani za rozumnou cenu okolo 25,-sk. a to uz vubec nemluvim o specialnich na lokomotivy. *** proto tvrdim, ze code 83 a rp25 na h0 jsou zboznym pranim pisatele clanku a novacka na staveni modulovky odradi hned na uplnem zacatku. ahojz

Reagovať

neznalec 30.10.2008 11:56:19

re:

ja jsem jeden ze zakladatelu modulovky na slovensku - a co ma byt? life goes on.

Reagovať

peter m 21.10.2008 14:56:30

re:

zdeno, nikto netvrdi ze clovek na modulovke musi mat hned rp25. pokial ludia u teba ako obchodnika tie kolecka pytat nebudu, tak jasne ze ich nebudes zhanat aby si ich mal v obchode. a kolaje code83? ved tie su bezne zohnatelne, tak v com je zase problem?

Reagovať

zdeno 21.10.2008 12:35:39

ahoj, nebylo by dobre to hned na zacatku zmaximalizovat a vyzadovat hned rp25 a code 83. ja jsem znamy tim, ze dost kritizuji akademiky a puristy. a tady hned se vyzaduje co nejvic. vzdyt vzate do dusledku vyzadujes pro h0 ty same koleje jako se pouzivaji v tt. proc teda lezete v tt do nasi velikosti a nepouzivate code 50 a mene. --- a jeste jinak, kdyby se standardne prodavaly modely s rp25, tak jsem zticha, ale ono vubec sehnat rp25 je dost velky problem a tak se mi to zda trosku blbost. *** takze shrnute. klidne stavte na 2,5mm a pouzivejte normalni okolky. s tim nebudete mit problem na slovensku, v polsku a ani v madarsku. iba na zapad od nas jsou puristi a fanatici, ale napriklad zahradky jsou uz pres 5 let v "bilem" stavu a mnoho ostatnich stanic jakbysmet. takze si udelejte obrazek sami. ono se to krasne linkuje od "zeleneho" stolu. ale realita je uplne o necem jinem. ahojz

Reagovať

peter m 21.10.2008 14:26:34

re:

ak si si zdeno nevsimol, tak pre puristov je urcene fremo:87, ktore pokial viem v nasich koncinach nikto neprevadzakuje. priznam sa ze nerozumiem preco sa tak stale branis code83 a rp25, ked sa tvaris ako velky inovator. na modulovke vidim praveze velke uplatnenie pre obe tieto veci, jednoducho sa da vernejsie modelovat, obluky uz nie su take prudke a klasicke nem kolecka aj s code 100 potom stracaju vyznam. a k tt, vies aka je krasna stanica na code55? v nemecku uz take maju a musim povedat ze to vyzera velmi uchvatne.

Reagovať

21.10.2008 15:50:38

re: re:

ahoj gabi, byl bych nerad, kdybys to vzal osobne a kdyby debata ostala na prakticke urovni. muj nazor je ten, ze code 83 je pro h0 na hranici. mensi je velky problem pro normalni okolky. a poloz si ruku na srdce, kolik vagonu na slovensku je obute na rp25. myslim, ze by se daly spocitat na nasich koncetinach. a to jich mam asi 12 ja sam (vagonu :-)) --- ale k veci, planovat do budoucnosti je pekne, ale musi byt podlozene nabidkou tovaru. a to bohuzel neni. ty sam mas obchod a kolik mas skladem rp25 za 25,-sk..??? --- to tetecko jsem vzpomenul jinak, mel jsem na mysli, ze tam kolegum vubec nevadi, ze jezdi na nemodelovych kolejich, tak proc by to melo vadit na h0, ze jezdi na code 100. navic si myslim, ze tt by moc prospelo jezdeni na nizsim profilu. ahojz

Reagovať

gaborm 21.10.2008 14:13:18

re:

ahoj zdeno, vzhladom na skutocnost, ze ten clanok je v konecnom dosledku o niecom uplne inom, dal som tie dve casti v ktorych by mohol niekdo nadobudnut dojem, ze nieco linkujem, nariadujem a pod. upravit. pekny den prajem gabor m

Reagovať

ondro 21.10.2008 13:47:59

hmmmm....

zdeno, nejak som tvoj komentar nepochopil. ak riesis nejaky svoj problem z minulosti, tak ho neprezentuj formou verejneho nadavania. ludi, ktori su nezainteresovani, a tych je na slovensku 90%, nevedia, co komentujes. iba co ich to odradi alebo dezinformuje. ja napr. tiez neriesim rp25 a jazdim s tymi "puristami na zapad od nas". a co sa n-ka, event. tt tyka, tam jakzivo u tych najblizsich zapadnych "puristov" taketo obmedzenia neboli a nie su. ale nikomu to nebrani, ked je to jeho vola, pouzivat rp25. jedine, co na modulovke plati a platit musi, je dodrziavania platnych noriem na rozhrania mechanicke a elektricke, minimalne polomery oblukov a vyska temana kolajnice nad podlahou. no a zjazdnost a funkcnost modulov musi byt tak isto 100%na. komu by sa chcelo jazdit na module, kde sa sustavne nieco vykolajuje alebo tam kolabuje elektronika. co je na modulovke vhodne dodrziavat (robi to dobry dojem) je jednotnost v tvorbe krajiny - pouzivat tu istu prechodovu foliaz, dodrzovat rocne obdobie... pri stretnutiach viacerych klubov sa to celkom neda, v ramci klubu je to vec dohody. ono je to hned krajsi pohlad, ked nie je kazdy modul inak zeleny, na jednom staticka trava, na druhom piliny, na tretom drveny molitan... aj ked sa na tom jazdit da, oku to lahodit nebude.

Reagovať

zdeno 30.10.2008 08:16:26

ahoj nemam zajem nekomu neco vycitat, tak jako to dela jki mne, kdy se do mne stale obouva. ono totiz vsechno souvisi se vsim. nejde to oddelovat. nevadi mi code 83, ale vadi mi, kdyz na to nejsou rp25 pojezdy kupovanym standardem. kdyz si projdete moje prispevky dozadu, tak to neustale davam dohromady a jaksi to nikdo nechape. jeste jednou opakuji, code 83 a mensi ma opodstatneni jen tehdy, kdyz se rp25 stanou v obchodech naprosto normalnim zbozim, dostupnym v realnem case. *** a jeste jedna vec, nektere veci si opravdu kazdy z nas musi vyzrat sam. kazdy z nas ma latku narocnosti postavenou jinak vysoko. ja mam treba dost nizko, protoze mi to staci. a budu tvrde bojovat za to, aby kazdy mel stejnou moznost jako ja. --- je tam ale riziko, ze se na nektere setkani nedostanu, protoze usporadatel ma puristicke sklony. ale s tim je nutne pocitat a podle toho, jakych setkani se chci zucastnit, tak takove moduly budu stavet. mozna casem i na slovensku dojde k takovemu posunu, ale neverim tomu. prece jenom puristickych modulu nikdy nebude dostatek, aby se to dalo uskutecnit. a zbozne prani nekterych jednotlivcu, kteri by chteli vnutit ostatnim svoje "prani" a sami nepohnou palcem, myslim , ze to neni to prave orechove. *** strasne se mi libi nazev zababovske stanice "polipsy", ktera je na code 100 a ma r440 vyhybky. a nazev presne vystihuje i muj nazor. komu se to nelibi, polipsy. ahojz

Reagovať

frantisekj 05.11.2008 08:29:45

re:

ahoj zdeno, zase te musim opravit a doplnit podrobnosti. polipsy maji opravdu code100, ale pouze na odstavnych kolejich, ktere slouzi jako skrytak!!! takze napriklad obe koleje pro objizdeni, ktere vedly v kh do depa jsou na code83. vyhybky jsou stihlejsi tilligacke, takze jaky r440?? f.j.

Reagovať

ondro 22.10.2008 09:55:05

zdeno, neviem, cim som ta poburil. boli sme kedysi spolu v tom istom klube, takze tusim, co ti vadilo. ovsem to neplati napriec celym klubom. a situacia z tych cias je uz tiez minulostou. ze som ti ukradnuty, je mi vcelku tiez jedno. akurat ma stve, ze rypes verejne do klubu, v ktorom si bol, hoci dnesny stav uz ani nepoznas. a poznal si situaciu iba v jednej sekcii. tvoje zasluhy o modulovku na slovensku nepopieram, ba som naopak rad, ze sa modulovka u nas chytila. ja som napisal iba svoj nazor na to, co sa mi na modulovke paci a co nie, nie je to najmensi dovod, aby si to bral ako nejake vnucovanie. to si si k tomu pridal ty. ja len konstatujem, ked niekto chce rp25, nech si ich kludne zhana a vymiena, mna k tomu nikdy nik nenutil. ani v tom "zlom" klube. a s tou krajinou som len tolko - paci sa mi, ked sa drzi nejaky jednotny styl. ak si pamatas, v n-ku sa to tak robilo (dobrovolne a bez donutenia) a dodnes sa to vsetkym paci. preco asi vsetky navstevy skor ci neskor skoncili pri n-ku? ale nemame problem s tym, ked jazdime s nemcami alebo poliakmi, ze maju krajinu v trochu inom style.

Reagovať

zdeno 21.10.2008 15:56:55

peter, koleje ano, ale vyhybky a krizovatky ne. a dat za tillig vyhybku zhruba 1x tolik jako za piko je pro normalnho cloveka dost korunek. a to nemluvim o roco geoline, kde jsou ceny uplne ujete. ahojz

Reagovať

zdeno 22.10.2008 15:43:12

neni "zly" klub, ale vsechno delaji jen a jen lide. nikdy jsem nenadaval na zababov jako klub, ale vzdycky jen na lidi. to ze mate vsechno vporadku, jsem velice rad a obdivuji to. n-ko bylo v zababove vzdycky vzorem a doufam, ze to tak zustane. na ostatni nebudu reagovat, nestoji mi to za to. ahojz

Reagovať

alexander 22.10.2008 18:54:21

páni, vaša "debata" je interesantná, ale nedozvedel som sa nič podstatné. ako je to teda v skutočnosti so slovenskou modulovkou? so synom sme sa nadchli pre moduly v h0, ale používame piko a-gleis (dobrý pomer cena/kvalita a hlavne dostupnosť), oblúky polomeru 908 mm (piko r9 - do panelákového bytu sa viac nevojde) a mašinky a vagóny tak ako sme kúpili v obchode. teda žiadne hq ani rp.... aká je teda vlastne šanca účasti na modulovom jazdení?

Reagovať

zdeno 29.10.2008 18:28:09

presne tak, lepe bych to nenapsal. vzdycky jsem tvrdil "zit a nechat zit". *** ale v jednom jki nema pravdu, vzdycky jsem bojoval a nadaval na code 83, protoze se na to neda za rozumne korunky, neco sehnat. a to od roku 2002, kdy jsem chtel zalozit v zababove sekci "code100". --- bud teda budu mit dva, tri perfektni moduly, nebo hodne prumernych. nemuzeme byt vsichni puristi a mit jeden nebo dva moduly, respektive ted jki nema zadny a tvrdit, na modulovke se vyblaznim. tak to proste nefunguje. "chtit a mit" jsou totiz dve strasne rozdilne veci. ahojz

Reagovať

peter m 29.10.2008 20:02:00

re:

zdeno, prosim zase nevymyslaj. mozem dosvedcit ze jozo ma v sucastnosti minimalne 6 modulov o ktorych viem:-) a tiez nie je pravda, ze sa code83 neda zohnat. pokial ma niekto predsatvu ze nabehne do prveho shopu a kupi tak asi bude mat pravdu ze sa nedaju zohnat. nehovor mi, ze ty ako predajca, nie si schopny od tilliga zabezpecit kolajivo z ich sortimentu ake si vymyslim. ze budem chvliu na to cakat? ved na to sme zvyknuty...

Reagovať

peters 24.10.2008 12:53:21

modulovka doma

alexander (ale aj ostatni zacinajuci): tiez som po dlhych rokoch oprasil stare masinky zo skrine a rozhodol sa vratit k staremu hobby. tento navrat je navyse podporeny (a v ociach mojej manzelky ospravedlneny) dvoma malymi synmi. ked so sa trosku porozhliadol v odbore, zaujala ma modulovka (uz asi rok staviam prve dva tt moduly...). stale ma to ale tahalo aj k domacemu kolajisku na vikendove jazdenie. a tak som prisiel na napad, ktory by som velmi rad v dohladnej dobe zrealizoval. chcem si postavit tzv. vlakodrom s rozmermi cca. 2x1m, umiestneny sklopne na stene, s vyskou temena kolajnice nad zemou presne 1m. na krajoch bude modulove rozhranie (zababov tt) a kolaj k nemu bude normalne zablendovana sturcom. ked bude chut a cas, sturc pojde prec a k rozhraniu sa pripoja moduly. kolajisko bude na stene hned vedla dveri, takze si chcem vyrobit oblukovy modul (90 stupnov, polomer podla potreby), ktorym sa dostanem von z izby a tam uz mozu ist moduly jeden za druhym. ak sa mi to podari zrealizovat, pokusim sa umiestnit dokumentaciu napriklad na tento web.

Reagovať

alexander 23.10.2008 23:28:24

vďaka za vaše odpovede. v súčasnosti už som trochu ďalej. staviam koncovú stanicu, už sú položené koľaje (piko agleis code 100), zapojená elektrika (zatiaľ dcc piko + vedzes od zdena janečka) a prvé testovacie jazdy. zatiaľ bez problémov aj s plastovými srdcovkami. len teraz neviem či vôbec mám skúšať šťastie na stretnutí, keď nie som to qs, pur, či ako to bolo... skôr som chcel vedieť reakciu práve na to dodržiavanie noriem. ako písal aj zj v príspevkoch vyššie, v našich končinách je koľajivo code 83 a menej skoro nezohnateľné a v e-shopoch aj drahé. a ak si mám vybrať medzi 15 st. výhybkou piko agleis za 350,- alebo 9 st. tillig za 600,- .... a dvojkolia rp?! aby som na vagóne za 500,- menil za ďalšiu stovku kolieska? hm... a to nehovorím o najnovšom "fremo vynáleze" s úpravou nem šachty a pružných nárazníkoch... chcem tým povedať len toľko, že snaha za každú cenu byť striktne modelový tak, ako "tí západniari", prípadného slovenského mimoklubového záujemcu skôr odradí... preto sa mi veľmi páčí filozofia ostrama, aj ich web. škoda, že na slovenských klubových stránkach nie je viac informácií, hlavne technických, aby sa našinec vedel zorientovať aspoň v základoch... nestálo by za to, vzhľadom k našej slovenskej realite, normy skôr trochu zmäkčiť? mechanické a elektrické rozhranie je svätý grál, ale to ostatné???

Reagovať

zdeno 28.10.2008 10:00:15

ahoj, jak jsem psal drive,na slovensku je mozne stavet na code 100 (2,5mm) a v zasade to nikomu nevadi. byl jsem ted na setkani v komorni lhotce a je docela normalni kombinovat 2,07 a 2,5mm. dokonce jsem tam videl i polomery mensi jako 1m. takze i na zababovske setkani je klidne mozne jezdit s nasimi moduly. problem je fremo, jak jsem psal drive, tam treba dodrzovat jejich normy. ale i tam je vselico dovolene, pokud je to doplneno kvalitou zpracovani. a to myslim doslova. --- v zasade lze napsat, ze se hromadne ustupuje ve prospech normalnich lidi, kteri se chteji vyblbnout za vyhovujici cenu a v realnych podminkach. modulovka to neni jenom moduly a ostatni propriety, to je i o tom, ze se tam treba dopravit, vystravovat, ubytovat. a to neni vubec lacine. a cena je v zasade stejna pro vsechny. --- jeste takova mala poznamka na puristy a akademiky. kdyby to zalezelo jen na nich, tak v zivote modulovka nefunguje. protoze jsou v zajeti vlastni jedinecnosti a nepusti do plena nehotovy vyrobek. a tak jejich pycha a prestiz je limituje, co do mnozstvi modulu. na to, aby se jezdilo, musi prijit tzv. "nosici vody", kteri udelaji kopu modulu a spoustu jine prace, aby meli "akademici" co kritizovat. a to je to, co mne stve, zadny vysledek, kopu kecu, ale urcuji smer vyvoje, protoze nic nedelaji, jen se hadaji a dokazuji sami sobe, jak jsou nepostradatelni. a vzdycky se najde kopa "tupcu", kteri si mysli, ze to je spravne a jeste je podporuji. a ani netusi, ze si kopou poradne hlubokou jamu. --- nejsem proti normam, jinak by se to nedalo spojit. ale vseho s mirou, tak aby to nesvazovalo a prinaselo to radost. jak se rika, "dobre ploty, delaji dobre sousedy" a tady to plati dvojnasob. ahojz

Reagovať

frantisekj 29.10.2008 13:42:36

re:

ahoj zdeno, i na zababovských setkáních je potřeba dodržovat normy (stejně jako ve fremo). komorní lhotku pořádal zababov spolu s ostramo, proto ty menší poloměry než zababov používá!! f.j.

Reagovať

zdeno 28.10.2008 16:58:34

normy

ahoj, znovu jsem si precetl prispevky a bylo nekolik dotazu, ba primo odkazu na mne. zkusim reagovat. je to muj nazor a myslim, ze i bojnicanu, s kterymi dost uzce spolupracuji. velikost h0. 1/ kolejivo code 100, muze se pouzit i mensi,ale jit pod code 80 je velke riziko. 2/ oblouky a vyhybky jsou dobre co nejvetsi, a nemelo by se jit pod 1 m polomer. ve stanicich a depech se povoluje i 600cm polomer, ale nedoporucuje se, je to na hranici pohlednosti. je prece jenom skarede, kdyz je videt pod dlouhym vagonem v oblouku, obe dve koleje. to opravdu zalezi na vkusu stavitele a jeho citu pro realitu. ale je to na nem. 3/ rozhrani fremo, nejlepe nizke rovne. je to prece jenom nejvariabilnejsi a hodi se opravdu vsude. zase na druhou stranu, oblouky jsou velmi pekne v kopci, kde to vypada, jako by kopirovaly vrstevnice. proto hlavne pro mensi oblouky je vhodne kopcovite rozhrani. 4/ vyska 130cm, nevadi, kdyz je to taky i na 100cm, ale to opravdu neni podminka a uz vubec ne norma. 5/ elektrika je na tomhle webu a je super udelana a opravdu doporucuji kvalitni bananky a zdirky, pomohu sehnat. tady se opravdu neoplati setrit a zadelavat si na budouci problemy. je velmi nutne napajet obe hrany modulu a dimenzovat prubezne vedeni pres modul na vetsi proudy. 6/ krajina, pokud mozno zkusit udelat na hrane modulu umele rozhrani, plot, krovi nebo jinak to opticky rozdelit. v zasade se to neda barevne sjednotit, takze tady se moc normovat neda. 7/ vozidla, tady je tezko neco normovat, myslim, ze zalezi na poradateli setkani, co dovoli nebo nedovoli na koleje pustit. ale melo by se to odvijet od kolejiva, pokud je povoleno code 100, tak je kravina predpisovat rp25 nebo pur, pro ktere je nesjizdne. 8/ ovladani kolejiste, tady je dovoleno skoro vsechno, ale nedoporucoval l bych nejakou slozitou zabezpecovacku, ktera znemoznuje staveni vlakovych cest do 30vterin. pokud mne nekdo doplni budu rad. ahojz

Reagovať

zdeno 30.10.2008 22:23:16

ale to snad ne, cerveny satek jsou vsichni ti, kdo prosazuji normy a standardy, ktere potom sami nedodrzuji. a od ostatnich to vyzaduji. vzdyt ani code 83 neni zle, vsak na tom mam postavene skoro vsechny moduly, ale ja jsem proti normam, ktere jsou zbytecne nebo k nicemu, protoze je nikdo nerespektuje. nikomu ani na mysl neprijde, udelat jine mechanicke nebo elektricke rozhrani, protoze by se velmi popalil. ale vsechno ostatni je dovolene. vzdyt si vzpomente, jak jsme pripojovali moduly truhlarskymi svorkami a slo to. --- proc tedy ted ten ohnostroj nad tim, co je vlastne dovolene a nikomu a nicemu to neprekazi. co vlastne obhajujete a doporucujete ostatnim ???? *** muj nazor poznate, jsem pro co nejvetsi volnost v ramci danych moznosti. pokud mozno, nikomu nic nepredpisovat a ani nelinkovat. v konecnem dusledku sam pozna, kam se zaradi. a nikdo nema pravo ho dopredu skatulkovat. *** rp25 je krasny, ale zbytecny luxus. nevim komu patri ten pomeranc co byl v madarsku, ale ten je unikatnim prikladem nepovedeneho prezuti na rp25. doufam, ze dotycny sam uzna svoji chybu a nebude za to obvinovat mne, ze mam spatne vyhybky na kamencich. ten pomeranc mel problemy vsude, ne jen u mne. proste se to nepovedlo. a tak je to se vsim, prezuti na rp25 znamena upravovat sprahla, vahu a uchyceni dvojkoli. u loko navic cely pojezd. a to vubec neni snadne. uz mne to nebavi, jdu spat. ahojz

Reagovať

peter m 31.10.2008 08:35:25

re:

zdeno, nic v zlom, ale mas kratku pamat, teda co sa toho pomaranca v budapesti tyka. len si pekne spomen, ze sme sa o tom bavili a ja ako majitel toho pomaranca som ti povedal, ze je tam problem s podvozkom ako takym a nema to nic spolocne s rp25. a na celom layoute boli iba dve miesta kde mala tato masina problem, jedno boli vyhybky u teba v stanici a druhe bolo na slucke a tam bol problem s malym polomerom, vsade inde presiel bez problemov. behalo tam aj niekolko vagonov ktore rp25 mali a ziaden problem s nimi nebol. rad by som ti pripomenul to co si tu ty sam niekolkokrat napisal - "kazdy ma pravo si vybrat vlastni cestu. a nikdo nema pravo ho kritizovat, pokud neomezuje jinemu jeho prava." mne osobne sa rp25 paci, nikomu ich nenutim, mozem ich iba doporucit. a ak sa rp25 nebudeme venovat, tak sa nenaucime ako odstranit muchy s tym spojene. tymto ti chcem iba naznacit, neber nam nasu cestu, nechaj nam moznost vyberu...

Reagovať

jki 30.10.2008 23:59:55

alexander: >ale ako je to u nás stále neviem! a je to dôležité? myslím tým je dôležité to "u nás"? musíme byť celé slovensko rovnaké, jednotné, vyznávači jednej pravdy? treba si vybrať to čo komu vyhovuje, nie je účelom niekomu niečo "predpisovať. v konečnom dôsledku stačí prísť na stretnutie, niekoho poťahať za rukáv a povypytovať sa. môžeme tu písať stovky eleborátov, ale treba to vidieť a terba si na to "šiahnuť". a potom skúšať, učiť sa a skúšať... a čo sa týka dobrej informovanosti - prečo je problém so zababovom? veď z. bol prvý a má najdlhšiu skúsenosť. boli aj slepé uličky, ale v konečnom dôsledku sú ďalej ako "my tu na slovensku". a fremo je ešte ďalej.. podľa mňa najobsiahlejší zdroj informácií o moduloch je na zbabawiki (http://www.zababov.cz/wiki) podobný pokus "u nás" skončil fiaskom, nemal to kto plniť.... veď nás je 5 a pol :-)

Reagovať

Jaroslav 16.04.2017 11:49:19

Modul

Dobrý deň,našiel by sa modelár alebo stolár ktorý by mi vyrobil dva moduly RR v mierke TT,podľa rozhrania ale v iných mierach?
Viac info podám v email

Reagovať

Boco 26.04.2017 08:02:43

Moduly

Ahoj Jaroslav,
Najjednoduchšie ako si vyrobiť modul, je zohnať si normované čelá 2ks na jeden modul a k nemu si nechať narezať materíál z preglejky 12mm, trebárs aj v OBI, tým vznikne kostra, na ktorú už sa pomocou styroduru vymodeluje krajina. Zhruba ako sa popisuje v článku http://www.railnet.sk/ view.php?nazevclanku=postavme-si-modul-1-&cisloclanku=2013120001
Nejaké čelá PP som doviezol z poslednej akcie v Zákupoch, sú podobné ako RR

Boco

Reagovať

Pridať nový komentár