Railnet

Zvukový projekt do dekodéra

DCC | Gabriel Meszároš, 20. 02. 2011 (12601 zhliadnutí)

Určite ste sa už nejeden z vás zamýšľali nad tým, ako si ozvučiť svoj model zvukom, ktorý zatiaľ nie je bežne ponúkaný. Úplne logicky väčšinu napadne, tak si ho spravím sám. A túto peknú myšlienku väčšinou hneď nasleduje druhá. To je blbosť, to sa mi nepodarí.
Pokúsim sa vám v skratke priblížiť, čo sa skrýva za jedným zvukový projektom.

Väčšina z vás určite pozná zvukové sady firiem CT-Elektronik, ESU, Uhlenbrock a Zimo (zoznam je určite neúplný :-) ). Z týchto štyroch výrobcov má ako jediný úplne uzavretý systém tvorby zvukov firma Uhlenbrock. U ostatných troch si môžeme vytvoriť vlastný zvukový projekt a o to nám teraz ide . Nesmieme však ale zabudnúť, že k zmene zvukového projektu v dekodéri potrebujeme príslušný, špecializovaný hardvér/programátor, samozrejme od každého výrobcu ten jeho . Prípadne centrálu daného výrobcu, ktorá takúto funkcionalitu umožňuje.
To, ktorý z týchto výrobcov je lepší necháme na iných, ideme si teraz povedať ako na to . V prvej rade potrebujeme nahrávky zvuku tej lokomotívy, ktorej zvukovú sadu chceme vytvoriť. Taktiež je dobré, ak aspoň trošku poznáme, aký je priebeh zvuku u príslušnej lokomotívy pri jej základných činnostiach. Hlavnými sú štart, rozbeh, dobeh, vypnutie – to ale veľmi zjednodušene. Tu sa budeme zaoberať maďarskou diesel-hydraulickou lokomotívou M41 Csorgo a zvuk bude tvorený pre zvukový dekodér firmy Zimo.

Tak to je ona, tento typ som bol nahrávať v Maďarsku.

M41 existuje v dvoch prevedeniach regulácie otáčok motora. Buď má mechanickú reguláciu (asi 80% prevádzkovaných lokomotív), alebo sú otáčky riadené počítačom. Pri nahrávaní sme mali šťastie na tú compjuterovú, čiste mechanickú pôjdem nahrať niekedy neskôr . Znovu nahrať čiste mechanickú pôjdem z toho dôvodu, že je počuteľný rozdiel pri regulácii otáčok lokomotívy.
Keď som išiel nahrávať túto lokomotívu, nemal som žiadnu predstavu o tom ako vyzerá, nieto ako vôbec znie. Našťastie bolo možné sa previezť na jednom z pravidelných osobných vlakov, na ktorých sú tieto lokomotívy tiež nasadzované. Odtiaľ je táto nahrávka

Na jej začiatku počujeme vchádzanie do stanice, kde ide lokomotíva na voľnobehu a v druhej polovici ukážkový rozbeh na 40 km/hod. Tu narazíme prvý krát. Ten rozbeh trvá cca 1:25 min. Za tú dobu ľubovoľný model dosiahne svoju max. rýchlosť niekoľkokrát, domáce koľajisko je obehnuté dokola viackrát a na modulovke ste viac/menej v druhej stanici. Tu konkrétne by sa dal ten rozbeh skrátiť, ale väčšinou sa naozaj nedostanete pod 1 min. Pre dekodér potrebujete tak 10-15 sekúnd max.
Druhou nevýhodou takýchto nahrávok je množstvo nevyčistiteľného a nežiaduceho zvuku typu klapot kolies, zmena prejavu zvuku prechodom pri bližších budovách a pod. Niečo by sa dalo eliminovať výberom z viacerých nahrávok, ale tam sa dostanete do ďalšieho extrému, kedy každá časť skladaného zvuku je posluchovo trochu iná a nenadväzujú dostatočne správne na seba.
Osobne nahrávam tak, že lokomotíva stojí na jednom mieste, tým je celá nahrávka urobená v jednom priestore s rovnakými akustickými charakteristikami a zásadne zvonka, tak 5-7 metrov od lokomotívy. Zatiaľ nahrávam s internými mikrofónmi rekordéra Zoom H2 v kvalite 44kHz/16bit/stereo.
Keď poznáte charakteristiku priebehu zvuku, dohodnete sa s rušňovodičom, ktorý bol tak láskavý a umožní vám nahrávku, aby Vám príslušným spôsobom pridával/uberal otáčky motora pri nahrávaní. Takýto spôsob nahrávania zabezpečí rýchlejšie reakcie motora a tým máte napr. aj rozbeh kratší. Ale aj tu je riziko, že priebeh bude prirýchly. Keď som u nás nahrával Bardotku, tak sme v zime mali šťastie na dobre zohriatu. Jej prechody do vyšších otáčok už boli až moc rýchle.
Ďalej nahrajete zvuky trúb a píšťal, samozrejme pri vypnutom motore lokomotívy. Ak je to možné, tak aj tzv. náhodné zvuky. U dieselových lokomotív je to hlavne kompresor a väčšinou sa u týchto loko nedá nahrať bez zapnutého motora, čo je na škodu. Netvrdím, že je môj spôsob nahrávania ten najsprávnejší, zatiaľ som s ním spokojný.
Keď už máme nahrávky, pokračujeme doma za počítačom. Keď si natiahneme príslušný zvuk do editačného programu, budeme vidieť niečo podobné. Používam free verziu vynikajúceho Cool Edit-u.

Na obrázku je pekne vidieť ako bola lokomotíva zapnutá, bežala na voľnobeh, dvakrát  mala dvihnuté otáčky, zase voľnobeh, vypnutie lokomotívy a na konci trúba. Jedenkrát dlhá a potom krátka.

Z tohto si väčšinou oddelím trúby a znormalizujem signál (zosilnenie signálu podľa najhlasnejšej zložky nahrávky).

Nasleduje odstránenie šumu a prevod na 22kHz/8bit/mono.

Je to najlepšia možná kvalita zvuku, ktorú Vám Zimo SW pre spracovanie zvukového projektu zatiaľ vezme.
Napr. u Uhlenbrock-u a ESU sú používané vzorky 11kHz/8bit/mono, u CT-Elektronik sú možné vzorky 11kHz/8bit/mono alebo už spomínaných 22kHz/8bit/mono.
Nastáva fáza strihu zvuku, pre tento projekt bude použitých spolu 11 zvukových súborov. K tomu už ale potrebujeme aspoň trošku vedieť ako nám pracuje program. Tu ho máme.

Osvedčilo sa mi pomenovávať si zvukové súbory podľa toho, ako ich vyžaduje program. Ako je vidieť pre beh motora si tu vystačíme so 6-timi zvukovými súbormi. Start, Stand a Stop snáď nepotrebujú komentár, zastavíme sa u S-F1, ktoré je práve tou rozbehovou sekvenciou. F1 sú ustálené zvýšené otáčky pre danú rýchlosť. F1-S je samozrejme cesta dolu. U tohto zvuku som na cestu dolu použil nahrávku. U projektov s väčším množstvom stupňov spravím radšej medzi znižovanými stupňami prelínačku dvoch zvukov (potrebujem F4-F3 – prelínačka medzi týmito dvoma ustálenými otáčkami). Týchto šesť zvukov pomocou myši vložíme na príslušné políčko podľa názvu.
Samotný strih rozvádzať nejak extra nebudem. Veľmi záleží od nahrávky, ktorú máte k dispozícii a od softvéru, ktorý používate. No najčastejšie je to tá časovo najnáročnejšia časť prípravy projektu.

Nasleduje vloženie zostávajúcich súborov do časti „User Samples“ pretiahnutím myšou. Tu je potrebné dať pozor na správne umiestnenie súboru z hľadiska jeho použitia. K tomu vyskočí pre každý súbor zvlášť toto okno

Napr. súbor so zvukom bŕzd musí byť priradený do „Bremsenquietschen“, inak ho nebudete vedieť priradiť pre brzdenie. Zvuky máme teda vložené. Zaberáme 32% kapacity dekodéra, keď bude nahratá aj lokomotíva s mechanickou reguláciou, len ju pridáme ako druhý set, miesta je dosť.

Tu ešte treba pre úplnosť uviesť, že sú dva možné spôsoby práce so zvukmi trúb a píšťal. Ja väčšinou robím samostatné nahrávky krátkej aj dlhej a každá je na samostatnom funkčnom tlačidle. Napr. u zvukových projektov Uhlenbrock, ale aj u niektorých Zimo projektov sú tieto zvuky riešené tak, že dlhý tón je vyrobený z krátkeho prehrávaním vnútornej časti zvuku po dobu trvania zapnutej funkcie (zapnete funkciu a pokiaľ ju opätovne nestlačíte, je zvuk prehrávaný dokola). K tomu slúži nástroj na nastavenie počiatku a konca tejto opakujúcej sa sekvencie. Vyvoláte ho pravým tlačidlom myši na danom súbore, kde chcete nastavovať tieto značky a vyberiete „Change loop markers“. Na nasledujúcom obrázku je už nastavený počiatok a koniec slučky. Správnosť nastavenia si môžete okamžite odskúšať, prípadne zmenou hraníc odstrániť lupanie, ktoré môže vzniknúť.

Pokračujeme na druhej záložke programu, kde priraďujeme zvuky jednotlivým funkciám. Zaškrtávacie políčka súvisia s predchádzajúcim nastavením vo zvukoch trúb. Ich zaškrtnutím ich aktivujete. Hlasitosť sa nastavuje v úplnom závere nad modelom.

V tretej záložke toho nastavovať veľa nebudeme. Aktivujeme zvuk bŕzd. Tu, ak by ste ho nemali správne zaradený, ako som na to upozorňoval vyššie, tak by ste ho nemali vo výberových možnostiach a nevedeli by ste ho priradiť. A určíme, ako sa majú správať zvuky všeobecne, ide o tieto nastavenia:

Drive Sound On/Off Všeobecné zapnutie a vypnutie prehrávania zvukov motora, u Zimo sa štandardne nastavuje na F8. Zmena na inú zvyklosť napr. F1 známa od ostatných výrobcov je možná.
User sounds On/Off Toto nastavenie ovplyvňuje kedy sa môžu prehrávať užívateľské zvuky priradené v druhej záložke programu. V tomto projekte typicky trúby a píšťaly. Nastavenie „Always on“ zabezpečí, že viete použiť trúby aj pri vypnutom zvuku motora. Druhé najčastejšie nastavenie je na funkciu nastavenú v „Drive Sound On/off“, ale uživateľské zvuky bude možné prehrať iba pri bežiacom motore.
Cylinder valves On/Off Nastavenie pre parné lokomotívy.
Mute On/Off Týmto môžete zakázať prehrávanie zvukov všeobecne. Najčastejšie používané na domácich koľajiskách, kde sa vypne zvuk napr. v skrytých staniciach, aby nerušili. Neodporúčam nastavovať zhodne s „Drive Sound On/Off“, lebo od určitej verzie firmware dekodérov Zimo zabezpečuje okamžité vypnutie prehrávania zvukov. Čo spôsobí, že napr. u stojacej lokomotívy nebudete počuť vypínaciu sekvenciu celú až do vypnutia.

Nastavenie náhodne prehrávaných zvukov. U tohto projektu nie sú použité. Zvukové vzorky určené pre túto časť nemusia byť (teda zatiaľ) špeciálne priraďované, ponechávam im priradenie „Pfeife kurz“. Sem sa umiestňujú zvuky typu kompresor, vodná pumpa parnej lokomotívy, prípadne automatický prikladač uhlia a pod.

Nastavenie jednotlivých CV. Používa sa hlavne u projektov určených pre nahratie do väčšieho počtu dekodérov toho istého modelu. S touto časťou sa pracuje najčastejšie už nad modelom so zvukovým dekodérom. Nastavíte raz a ostatné nahraté dekodéry budú mať tie isté nastavenia.

Pre zhodnotenie celistvosti zvukového projektu ho teraz nahrajeme do dekodéra a odskúšame, napr. pomocou dekodér testeru (dekodér potrebuje pripojiť min. 6 káblikov). Nastavíme hlavne pomer hlasitosti prídavných zvukov (trúby, rozpojovač, pieskovanie, brzdy) k celkovej hlasitosti motora. A tým sme u tohto projektu hotoví. U projektov, kde je použitých viacej stupňov je ešte potrebné nastaviť hraničné medze prehrávania jednotlivých stupňov, nemusí vyhovovať to, čo v úvode ponúkne program (obrázok je z projektu 751).

No a keď sme pekne pracovali, máme približne podobný výsledok, ako je táto nahrávka zvuku M41 z dekodéru. 

Výsledný zvuk z dekodéra nikdy nebude vernou kópiou napočúvaného reálneho hlasu. Inak znie lokomotíva, keď sa tlačí do kopca. Úplne inak, keď z toho kopca ide dolu a zase inak, keď je na rovinke. Nato je potrebné robiť, aspoň zatiaľ, priveľa kompromisov. Ale už teraz je možné ho urobiť tak, že je lokomotíva identifikovateľná, a to je cieľom práce nad zvukovým projektom.

Foto M41 Csorgo - Farkas Zsolt
 

 

[Akt. známka: 0,05 / Počet hlasov: 22] -      + 

Pridať nový komentár

miloš rota 11.03.2011 21:01:05

zvuky našich lokomotiv.

již delší dobu porovnávám kvalitu a hlavně věrnost zvuků z nabídek jednotlivých zde dostupných firem a můžu bezpečně říci, že za vašimi zvuky jsou hodně pozadu. firma esu má dobré zvuky anglických a amerických lokomomotiv, ale ostatní nestojí za nic (viz.sergej apod.) připadá mi, jako kdy nikdy neslyšeli skutečnost. firma zimo je pozadu, ale začíná využívat dobrých projektů (viz. vaše nabídka) a tím má dobře našlápnuto, ale konkrétně u sergeje mají také co dohánět. ct-elektronik toho moc nenabízí, ale zatím má co do velikosti nejmenší zvukový dekoder a je škoda toho nevyužít. já ve svých modelech kromě vašeho brejlovce používám zvuky uhlenbrock/dietz. připadají mi nejblíže skutečnosti, ikdyž jim ještě hodně chybí. také jsou omezeny menší paměťovou kapacitou zvukových modulů a nedají se upravovat. ale letos mají vyjít nové zvukové moduly a minidecodery trojkové řady, které by měly nabídnout možnost úpravy zvuku, což by mohlo alespoň částečně oteřiít jejich uzavřený systém.

Reagovať

miloš rota 11.03.2011 21:07:26

zvuky našich lokomotiv.

doplněk předchozímu komentáři přiznám, že sám bych dobrý zvuk nevytvořil, proto apeluji na vás, abyste zkusil vytvořit skutečný zvuk sergeje a malého hektora, tak jako u brejlovce, berty,velkého hektora. kufru atd. vám se to určitě podaří, předem díky. s pozdravem již starší fanda ozvučených železničních modelů.

Reagovať

gaborm 14.03.2011 08:03:14

re: zvuky našich lokomotiv.

ja veľmi pekne ďakujem. som rád, že sa vám moje zvuky páčia. čo sa nových projektov týka, tak v strihu je práve sergej, jedna maďarská mašina a prestrih berty z novej, naozaj zaujímavej nahrávky. no a potom musím zase do terénu ísť pozbierať materiál :-) gaborm

Reagovať

Miloš Rota 30.03.2012 17:16:44

Zvukový projekt do dekodéra

Na ozvučení modelů TT (Brejlovec-Roco,Sergej-Roco) jsem
použil nový decoder Zimo 648 s Vašimi zvukovými projekty
(u Brejlovce verze 05). Zvuky jsou věrné a zatím nejlepší.
Narazil jsem však na 2 problémy. Chybí mi u nich funkce
MUTE (bez postupného stlumování po vjezdu do tunelu
to působí nepřirozeně). Pokud se na to použije F8, není
pak slyšet celý start a vypnutí motoru při stání.
Další problém nastal při nastavení modelové rychlosti.
Vámi uvedené hodnoty jsou cca o 25-30% výšše a
po nastavení na hodnoty CV5 - 150, CV6 - 85 se mi
zvukový projekt jako by zkrátí o max.otáčky. Nakonec
jsem to vyřešil obklikou pomocí CV57. Srazil jsem napětí
na hodnotu 13V a tím se zvedly CV5 - 190 a CV6 - 105.
Ještě jsem zkoušel nastavit regulaci zvuku na zátěži.
Jde to, ale není to úplně ono. Asi by se to mělo řešit
pomocí zdvojeného zvukového projektu s možností přepínání na sólo / vlak.
Ještě mám dotaz, jestli budete dělat zvuk-projekt Sergeje
bez tlumiče, je hodně odlišný (když ho máte u Vás a je v modelu Roco).
S pozdravem Miloš Rota

Reagovať

Pridať nový komentár